Propozycje nazwy dla nowej linii nutrikosmetyków dla kobiet. Benefity: chroni w?osy, hamuje ich wypadanie, wzmacnia paznokcie, poprawia stan skóry.

brief: Na opakowaniu nowej wersji H-pantoten, stara nazwa stanie si? jedynie niewielkim logo. Nowa nazwa powinna kojarzy? si? z pi?knem, piel?gnacj?, urod?,
z kobiet? zadban?, która troszczy si? o  swoje zdrowie i wygl?d. Dobrze, ?eby by?a jednowyrazowa, krótka (do 8 liter).
target
: kobiety 20-39, wykszta?cenie ?rednie i wy?sze, wi?ksze miasta, wy?sze/?rednie dochody.
rok:
2007
klient
: AMIS Medica / Axellus
agencja: White Cat Studio

Propozycje nazw:

Joliesse (franc. ‘uroda’)
Clou
(franc. g?ówna atrakcja)
Carmen

Jasmine

Magnolia
Chagrin
(franc. ‘troska’)
avec mua
(pochodz?ce z s?ynnego cytatu: vule vu cuxe avec mua, se suar)
1 line
be Sexy