Dwa teksty promocyjne  (PR-owy dla dziennikarzy oraz m?odzie?owy do klienta docelowego)  spo?eczno?ci komórkowej mobini.pl.

brief 1: PR-owo, oficjalnie, zajawkowo
brief 2: m?odzie?owo, slangowo, internetowo
target: 12+
rok: 2009
klient: mobini.pl
agencja: zlecenie indywidualne


Wersja dla dziennikarzy – PR-owa

Mobini.pl. ?wiat ma jedn? stron?

Prawdopodobnie najciekawszy projekt polskiego internetu od czasów naszej-klasy.pl. Najprawdopodobniej strona na któr? czeka?a wi?kszo?? u?ytkowników komórek. Prawie na pewno pierwszy polski serwis od pocz?tku pisany i optymalizowany z my?l? o u?ytkownikach telefonów komórkowych. Na pewno pomys? o którym warto rozmawia?.

Wgrywasz co chcesz i ?ci?gasz co chcesz. Bez ogranicze? transferu czy obj?to?ci. Mobini.pl to zewn?trzny dysk twardy Twojego telefonu. Dysk na który mo?esz zrzuci? pliki w ka?dej chwili. Teraz wystarczy moment aby pochwali? si? najnowszymi zdj?ciami z wakacji, tapet? na pulpit czy mp3 z nagraniem „?piewaj?cej” kole?anki. Ale mobini.pl to równie? centrum multimediów na komórk?, z których korzysta? mo?e ka?dy u?ytkownik strony – bez logowania, bez rejestracji i co najwa?niejsze – za darmo.

Strona mobini.pl dostosowana zosta?a do rozdzielczo?ci wszystkich rodzajów komórek. Jej kod pisano specjalnie z my?l? o surfowaniu przez telefon. Dzi?ki temu serwis szybko si? ?aduje i równie szybko udost?pnia baz? gier, muzyki i filmików. Strona przygotowana jest z my?l? o nieustannie mobilnej spo?eczno?ci – grupy zainteresowa?, czatroomy, blogi i grupy dyskusyjne dost?pne s? w ka?dym momencie i w ka?dym miejscu. Mobini.pl to zero ogranicze? transferu, zero kosztów i mnóstwo rozrywki.

Wi?cej informacji znajd? Pa?stwo pod adresem www.mobini.pl/prasa.


Wersja na stron? www – m?odzie?owa

Wejd? w spo?eczno??. Przez komórk?


Zasady mobini.pl s? proste. Wgrywasz co chcesz i ?ci?gasz co chcesz. Za free. Bez ogranicze? transferu czy obj?to?ci. Chcesz si? pochwali? dziewczyn? – wrzucasz na stron? jej zdj?cia. Chcesz o?mieszy? ch?opaka – wgraj mp3 z jego pierdzeniem. Wydurniali?cie si? na imprezie – poka? film wszystkim znajomym. Szybko, ?atwo i wprost z telefonu komórkowego.

Ale mobini.pl to nie tylko zewn?trzny dysk Twojej komórki. To równie?, a mo?e przede wszystkim; komórkowe centrum rozrywki. Bo nie tylko Ty mo?esz tutaj wrzuca? pliki. I nie musz? to by? wy??cznie pami?tkowe zdj?cia. W ca?kowicie otwartej, dost?pnej bez rejestracji i op?at strefie rozrywki strony znajdziesz filmy, flashki, gry, muzyk? i wiele innych gratisów.

Mobini.pl to strona dostosowana do wszystkich, komórkowych rozdzielczo?ci. Jej kod pisano specjalnie z my?l? o surfowaniu przez telefon. Dzi?ki temu serwis szybko si? ?aduje i równie szybko udost?pnia baz? multimediów. Dzi?ki temu korzystaj?c z mobini.pl zyskujesz:
– nieograniczony dysk twardy dost?pny online dla u?ytkowników wszystkich rodzajów komórek
– darmow? stref? wymiany plików: gier, muzyki, filmów, flashek itp.
– dost?p do nieustannie mobilnej spo?eczno?ci – grupy zainteresowa? i czatroomy dost?pne w ka?dym momencie
– pewno??, ?e kod i rozdzielczo?? strony od pocz?tku optymalizowane pod telefony komórkowe
– prawdziwy web 2.0: blog i grupy dyskusyjne dost?pne zawsze i wsz?dzie

B?yskawicznie wczytuj?ce si? na ka?d? komórk? mobini.pl to ogromna baza darmowych plików, zero ogranicze? transferu, spo?eczno?? aktywnych, mobilnych ludzi oraz darmowy dysk zewn?trzny. Zrzucaj do nas co chcesz. ?ci?gaj z nas co chcesz. Uaktywnij si? kiedy tylko chcesz.