Broszura opisuj?ca program budowy boisk “Blisko Boisko” – starszego brata programu Orlik 2012.

brief:
klasycznie, bezpo?rednio
target:
mainstream
rok:
2007
klient:
PZU SA + Ministerstwo Sportu
agencja:
Rapp Collins Polska

Murawa to podstawa.

Mistrzostwo ?wiata w Pi?ce No?nej ?ni si? Polakom od zawsze. ?eby sen o mundialowym Pucharze móg? si? zi?ci?, trzeba – paradoksalnie – mniej spa?. Bo droga po z?oto zaczyna si? zwykle na podwórkach, po których biegaj? nasze dzieci. Tutaj natomiast zwykle brakuje odpowiedniego miejsca do trenowania.

M?odzi zawodnicy, kopi?c pi?k? na trawniku pod blokiem, nara?aj? si? nie tylko na awantury z s?siadami. Przede wszystkim nie s? bezpieczni, zw?aszcza gdy tu? obok znajduje si? ruchliwa ulica. Dlatego tak wa?ne jest budowanie ogrodzonych, pokrytych sztuczn? traw? boisk. Teraz – dzi?ki prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Grup? PZU akcji „Blisko Boisko” – zbudowanie takiego obiektu nie sprawi trudno?ci ?adnemu lokalnemu samorz?dowi. Projekty mog? liczy? nawet na 320 tysi?cy z?otych dofinansowania.
Wystarczy chcie?. Twórcy akcji CHC?! …