ATL + BTL – koncepcja billboardów, plakatów, reklam prasowych i ulotek: elementów dzia?a? marketingowych promuj?cych ma?? przeciwbólow? Ketonal Lek (komunikacja 360º).

brief
: podkre?li? jak najdobitniej silnego dzia?ania Ketonalu (w przeciwie?stwie do równolegle przygotowywanych reklam Diclac Lipogel, pozycjonowanego jako podr?czna ma?? o umiarkowanym dzia?aniu)
target: B2C, szeroki zasi?g
rok: 2006
klient: Lek Polska
agencja: Rapp Collins Polska (grupa DDB Warszawa)
koncepcja przetargowa

Rozwi?zanie:

Idea: Jasne, mocne przes?anie: Ketonal skutecznie zwalczaj?ca silny ból.
Benefit: Ma??, która b?yskawicznie przyniesie Ci ulg? przy wielu rodzajach silnego bólu.

Scenariusz spotu TV towarzysz?cego poni?szym elementom kampanii mo?na przeczyta? tutaj: http://banasik.be/blog/?p=243

billboard

prasa

plakaty

ulotka