Kampania internetowa linii lotniczych Direct Fly, które wesz?y w 2006 roku na polski rynek z sieci? regularnych lotów regionalnych po Polsce i do naszych s?siadów.

Dzia?ania internetowe uzupe?nia?y kampani? radiow? Direct Fly, któr? mo?na pos?ucha? tutaj: radiówki DF.

brief: podkre?lenie regionalno?ci konkretnych po??cze?
target: B2B i B2C, businessmani
rok: 2006
agencja: Tomorrow

Po??czenie Bydgoszcz-Berlin
Reklamy emitowane na regionalnych stronach zwi?zanych z Bydgoszcz?.

---

Po??czenie Kraków-Gda?sk
Reklamy emitowane na regionalnych stronach zwi?zanych z Gda?skiem.

---

Po??czenie Kraków-Gda?sk
Reklamy emitowane na regionalnych stronach zwi?zanych z Krakowem.

---

Po??czenie Wroc?aw-Gda?sk
Reklamy emitowane na regionalnych stronach zwi?zanych z Wroc?awiem.

---