Copywriterskie wsparcie brandingu; tworzenia marki baru sa?atkowego.


brief: na luzie, z humorem
target: Warszawiacy
rok: 2010
klient: JumboSalad
agencja: Concept Publishing Polska


fragment tekstów www:

Do YOU Jumbo?!

Fast food w wersji fit. Utopia? Nie: JumboSalad. Nie tylko oferujemy szybkie, smaczne i syc?ce jedzenie w naprawd? sporych porcjach. W dodatku jest to jedzenie bardzo zdrowe i idealne dla osób, które dbaj? o swoj? wag?. U nas mo?na si? dobrze naje??, ale nie uty?.

Na waszych oczach naszych przyrz?dzamy sa?atki, kanapki, koktajle i przek?ski. Wykorzystujemy wy??cznie ?wie?e sk?adniki najwy?szej jako?ci. To wida?. Zreszt?: pó?produkty ka?dego ranka dostarczaj? nam wy??cznie zaufani dostawcy. To te? wida?. Nie stosujemy ?adnych sztucznych barwników, aromatów czy niepotrzebnych t?uszczów. Zreszt?; nie b?dziemy Ci? d?u?ej przekonywa?, bo tego nie da si? opisa? s?owami. Po prostu przyjed? do nas i zobacz to sam. Odwied? nas i odkryj ?wiat ?wie?ych, pysznych potraw, które s? gotowe niemal?e „od r?ki”. I jeszcze jedno: potraw, którymi faktycznie mo?na si? naje??, bo JumboSalad to naprawd? wielka porcja apetytu.