Kilka advertoriali i tekstów reklamowych przygotowanych na stron?  www fotografa Jacka Szewczyka.

brief
: klasyczne teksty marketingowe
target: B2B
rok: 2006
agencja: zlecenie indywidualne

Przyk?adowy advertorial:

Zainspirowa? Computer Arts

Presti? i satysfakcja. Obie te rzeczy ??cz? si? z publikacj? portfolio
w miedzynarodowym magazynie Computer Arts. Presti?, poniewa? CA
to najpopularniejsze na ?wiecie pismo po?wi?cone sztuce komputerowej – oprócz Polski wydawane jest w Wielkiej Brytanii, Francji, W?oszech, Chinach oraz Korei. Satysfakcja, poniewa? prezentacja Jacka pojawi?a si? w kwietniowym numerze magazynu na pro?b? firmy IQ Marketing.

W Polsce Computer Arts wydawany jest od czerwca 1999 roku. Ten presti?owy miesi?cznik jest niezwykle popularny w?ród agencji reklamowych, studiów graficznych, wydawnictw oraz studentów i wyk?adowców kierunków artystycznych. Publikacja portfolio Jacka wynik?a z inspiracji firmy IQ Marketing – organizatora konkursu Inspired Quality. To wyró?niona kreacja nades?ana na ten konkurs – reklama telefonu komórkowego Sony Ericsson K800i – otworzy?a autorowi drog? na ?amy CA.

Fotografia reklamowa, identyfikacja korporacyjna oraz produktowa, reklama on-line, kreacja strony www i wreszcie – wspomniana praca konkursowa – Jacek zaprezentowa? w Computer Arts przyk?ady swoich prac pochodz?cych z ca?ego spektrum dzia?a? artystycznych i komercyjnych. Sam autor podsumowa? to wyró?nienie krótkim zdaniem: “Czuj? si? niezwykle przyjemnie zaskoczony”.

inne teksty mojego autorstwa na stronie www Jacka:

http://www.jacekszewczyk.com/
http://www.jacekszewczyk.com/modne_fotografie.html
http://www.jacekszewczyk.com/jakosc_na_5-tke.html
http://www.jacekszewczyk.com/zelmer_w_gronie_klientow_agencji.html
http://www.jacekszewczyk.com/yves_rocher_w_gronie_klientow_agencji.html
http://www.jacekszewczyk.com/fotografia/