Has?o reklamowe oraz broszura produktowa (apartamenty ?winouj?cie) dewelopera Genfer Homes.

brief: luksusowe mieszkanie – dobra inwestycja kapita?u
target: wysokie zarobki, businessmani
rok: 2008
klient: Genfer Homes
agencja: West Group

Has?o prowadz?ce inwestycj? ?winouj?cie – jego celem by?o podkre?lenia (w dobie prosperity), ?e zakup apartamentu jest dobr?, perspektywiczn? inwestycj? biznesow?.

has?o:
Apartamenty nad morzem
Kurs na Ba?tyk. Perfekcyjny

Apartamenty ?winouj?cie

Kurort i uzdrowisko zarazem. Modne miejsce w pobli?u Parku Zdrojowego, portu jachtowego i Woli?skiego Parku Narodowego. Tylko 150 metrów od najszerszej i najpi?kniejszej pla?y w Polsce. Na takim kursie znajdzie si? kompleks ekskluzywnych apartamentów przy ul. Cieszkowskiego 3 i 4 w ?winouj?ciu. Elegancka i nowoczesna 5. kondygnacyjna zabudowa, podziemny parking, pomieszczenia rekreacyjne. Ka?de mieszkanie posiada przestrzenny balkon, wideodomofon i b?dzie wyposa?one „pod klucz”. Nic tylko si? wprowadzi?.

Centrum SPA oraz sale do ?wicze? wy??cznie dla mieszka?ców
51 apartamentów od 44,5 m2 do 93 m2
Nowoczesne, ciche windy z poziomu gara?u podziemnego
Kameralny, zielony dziedziniec otwarty na po?udnie
Apartamenty na parterze posiadaj?ce przedogródki
Budynek monitorowany

W centrum uzdrowiska

Tylko 150 metrów od najszerszej i najpi?kniejszej pla?y w Polsce. Bezpo?rednie s?siedztwo Parku Zdrojowego i portu jachtowego, 15 minut drogi od Woli?skiego Parku Narodowego. W pobli?u szpitala i centrum handlowego. ?winouj?cie to kurort i uzdrowisko zarazem. Nasze apartamenty to modne miejsce w samym centrum tego uzdrowiska.

Kompleks 51 ekskluzywnych lokali przy ul. Cieszkowskiego 3 i 4 to elegancka, 5. kondygnacyjna zabudowa. Interesuj?ca architektura budynku b?dzie ??czy?a si? z kameralnym, zielonym dziedzi?cem otwartym na po?udnie. Nowoczesne rozwi?zania technologiczne i najwy?szy standard wyko?czenia nieruchomo?ci przygotowano z my?l? o najbardziej wymagaj?cych mieszka?cach. Budynek b?dzie monitorowany.

itd.