94 punkty w IRB dla Iveco All Blacks. Dru?yna jest absolutnym liderem ?wiatowego rankingu rugby. Druga w kolejno?ci Francja ma jedynie 86 punktów, trzecia Australia – 85. Nokaut. Narodowa reprezentacja Nowej Zelandii wygrywa wszystko, co mo?na wygra?. I to nie tylko na boisku.

Haka, wojenny taniec Maorysów, który zawodnicy All Blacks prezentuj? przed ka?dym meczem, powoli staje si? symbolem triumfu. Wybranie tego ta?ca i tej dru?yny na g?ówny motyw trwaj?cej kampanii reklamowej Iveco Stralis All Blacks okazuje si? by? strza?em w dziesi?tk?. Promuj?ce Stralisa spoty z udzia?em dru?yny ciesz? si? ogromnym zainteresowaniem. Ich kopie pojawiaj? si? w coraz to nowych miejscach internetu, np. na popularnym portalu YouTube.com. A przecie? mo?na je obejrze? bezpo?rednio na stronie www.allblacks.iveco.com.

Wspomniany, 60-sekundowy spot jesieni? zadebiutuje we w?oskich kinach. Reklama b?dzie cz??ci? kampanii Iveco zaplanowanej na lata 2007–2009, prowadzonej pod intryguj?cym has?em „Piedmont nuovo da sempre” („Piemont nowy od pocz?tku”). Dlatego te? w spocie mo?emy zobaczy? fantastyczne krajobrazy, typowe dla pó?nocnego regionu W?och. Obrazowi towarzyszy „Amada Mia” – niezwyk?y utwór skomponowany przez Paolo Conte oraz, oczywi?cie, wida? na nim rugbystów ta?cz?cych hak?.

Jednak to dopiero pocz?tek sportowych i marketingowych emocji zwi?zanych z All Blacks. Przed nami najpopularniejsza impreza tej dyscypliny sportu – fina?y Pucharu ?wiata w rugby, które rozpoczynaj? si? 7 wrze?nia we Francji. S? to najwa?niejsze mi?dzynarodowe zawody rugby – posiadaj? rang? mistrzostw ?wiata. Kto jest najcz??ciej typowany na kolejnego zdobywc? tego trofeum? Oczywi?cie dru?yna Iveco All Blacks. Wi?cej o fina?ach mo?na poczyta? na stronie www.rugbyworldcup.com. Na tej stronie b?dzie mo?na te? obserwowa? wyniki meczy. Warto kibicowa? dru?ynie All Blacks. Iveco b?dzie jej oficjalnym sponsorem przynajmniej do 2011 roku.

Tekst: Tomasz Banasik
Opublikowano w: Ciao! Iveco Magazine nr 2/2007
Wydawnictwo: Concept Publishing Polska