Effie 2007 – nominacja za kampani? reklamow? dyktafonów firmy Olympus.

Effie 2007 – nominacja dla agencji reklamowej Tomorrow za kampani? reklamow? dyktafonów cyfrowych serii WS firmy Olympus. By? to ostatni projekt, który copywritersko wspó?tworzy?em w Tomorrow; dos?ownie na chwil? przed przej?ciem do Rapp Collins Polska.
Wyró?nion? kampani? mo?na obejrze? tutaj:  Olympus – prasa