Tylko błagam: nie pisz już o „jakości”

Dlaczego „jakość” to już nie jakość? Lub, inaczej mówiąc: dlaczego, jeśli chcesz komunikować jakość swojej marki, o samej jakości lepiej nie mów ani słowa?