Remedizer – nazwa

Nazwa medycznej aplikacji na smartfony, która pomaga analizować i kontrolować stan zdrowia, badań i zażywanych leków – dedykowana przede wszystkim dla osób poddanych długotrwałemu leczeniu.