Custom Publishing: Bankowo Najlepsi

Koncepcja czasopisma „Bankowo Najlepsi” – zewnętrznego magazynu Banku Spółdzielczego w Ciechanowie.