Redaktor kreatywny

W zasadzie – czym się zajmuje kreatywny, w sensie: redaktor kreatywny, creative editor – nie jest to powszechnie znane w Polsce stanowisko (jeszcze).