redaktor kreatywny

Custom Publishing: Koncepcje wewnętrznych oraz zewnętrznych czasopism klienckich.

Kontakt:

Gutta 1/18, 02-777 Warszawa

Phone: 502 259 969

Web: English version