Dwie wizerunkowe reklamy prasowe d?insów marki Big Star.

brief: pe?na dowolno?? pomys?u, nie ma potrzeby podkre?lania akcentów sprzeda?owych
target: m?odzie?, mainstream
rok: 2009
klient: Big Star
agencja: Concept Publishing Polska

Za?o?enie:
Podobnie jak w przypadku sesji Wiersze w czasach popkultury równie? tutaj zostawiono nam woln? r?k?: reklamy by?y przeznaczone do publikacji wy??cznie w magazynie Big Star, wi?c nie by?o potrzeby przemyca? w nich elementów sprzeda?owych; przeciwnie – celowo by?a to tylko wizerunkowa zabawa konwencj?.


napis:

Za zakrycie najcenniejszej cz??ci Dawida powinni?cie trafi? do Guantanamo!
Venus z Milo

napis:

Za ubranie Venus z Milo Micha? Anio? by wam r?ce pourywa?!”
Dawid