Plakat, zaproszenie i nazwa statuetki promuj?ce konferencj? medyczn? firmy Baxter.

brief: merytorycznie, konkretnie, krótko
target: lekarze
rok: 2007
klient: Baxter
agencja: Rapp Collins Polska

Spo?ród proponowanych nazw statuetki wr?czanych najlepszym nefrologom:

Fenomeny Medycyny
Nefrolog XXI Wieku
Statuetka Q Przysz?o?ci

Ostatecznie wybrano t? trzeci?.


zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na XII Konferencj? Naukowo-Szkoleniow? „Post?py w leczeniu dializ? otrzewnow?”. W tym roku, organizujemy j? w Sopocie, w dniach 25–26.10.2007. Podczas konferencji, w podzi?kowaniu za nasze dotychczasowe zjazdy, wybranym go?ciom wr?czymy statuetki „Fenomeny Medycyny”.

Spotkajmy si? w sobot?, 25. w restauracji Królowej Marii o godzinie 14:00. Koszty pobytu w Hotelu Grand, oraz otwieraj?cego konferencj? obiadu w ca?o?ci pokrywaj? organizatorzy.

Z wyrazami szacunku
Baxter Polska


plakat