Szpalty roku 2011: z?oto dla magazynu “Bankowo Najlepsi”.

W konkursie Szpalty Roku 2011 jury pod przewodnictwem Tomasza Raczka przyzna?o Z?ote Szplaty magazynowi “Bankowo Najlepsi” realizowanemu dla Polskiego Banku Spó?dzielczego w Ciechanowie. Magazyn ten realizowany jest na podstawie strategii marketingowej, szpigla i koncepcji redakcyjnej mojego autorstwa.

Z?ote szpalty dla magazynu “Bankowo Najlepsi” za (werdykt):
“…pokazanie, ?e ma?y bank mo?e traktowa? swoich klientów tak, jak powinien wielki bank.”

Prezentacj? magazynu mo?na obejrze? tutaj: Bankowo Najlepsi
Strona www konkursu: www.szpaltyroku.pl