copywriter

About Tomek Banasik

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Właściciel agencji namingowej NAZYWAMY.COM

btl: intergraphic – teksty reklamowe

W ramach uzupe?niania portfolio – jedne z moich pierwszych realizacji reklamowych: teksty promuj?ce InterGraphic Agency Design z 2005 roku. brief: lu?na zabawa, ?rednie pozycjonowanie target: MSP, firmy ró?nych bran? teksty: Tomasz Banasik realizacja: InterGraphic Design Agency rok: 2005

btl: intergraphic – teksty reklamowe2017-04-19T21:13:44+01:00

Al Capone i słodko-gorzki smak Montecristo

W latach 30. ubieg?ego wieku w Hawanie zdarzy?y si? dwie rzeczy, które mia?y ogromny wp?yw na przysz?e losy miasta. Pierwsz? z nich by?o powstanie w roku 1930 hotelu Nacional de Cuba, w którym udzia?y mia? podobno sam Al Capone. Drugim, pó?niejszym ledwie o 5 lat wydarzeniem by?y narodziny Montecristo – najpopularniejszych kuba?skich cygar.

Al Capone i słodko-gorzki smak Montecristo2017-04-19T22:34:07+01:00

BASE. Nie zawsze legalny wyskok

1… 2… 3… Skaczemy! Ale nie na bungee czy z samolotu. Niektórym daje to za ma?o adrenaliny. Oni bawi? si? w szale?ców ze spadochronami, skacz? z prz?se?, budynków, anten. W wi?kszo?ci przypadków ko?czy si? to na niesamowitej adrenalinie. Ale s? te? negatywne statystyki tego sportu: zgin??o ju? ponad stu skoczków uprawiaj?cych BASE jumping.

BASE. Nie zawsze legalny wyskok2019-05-23T11:12:37+01:00

Faceci w czerni – nie do pobicia!

94 punkty w IRB dla Iveco All Blacks. Dru?yna jest absolutnym liderem ?wiatowego rankingu rugby. Druga w kolejno?ci Francja ma jedynie 86 punktów, trzecia Australia – 85. Nokaut. Narodowa reprezentacja Nowej Zelandii wygrywa wszystko, co mo?na wygra?. I to nie tylko na boisku. Haka, wojenny taniec Maorysów, który zawodnicy All Blacks prezentuj? przed ka?dym meczem,

Faceci w czerni – nie do pobicia!2019-05-23T11:12:26+01:00

Cohiba, Castro i uda Kubanek

Kuba?czycy przez 50 lat prezydentury Fidela Castro przynajmniej na jedno nie mogli narzeka?. Czasu na delektowanie si? cygarami im nie brakowa?o. Bo co innego mo?na by?o robi? podczas wielogodzinnych przemówie? wodza, skierowanych do narodu zebranego na placu Rewolucji w Hawanie? W trakcie standardowych dla niego kilkugodzinnych wyst?pie? pewnie trudno by?o nie zapali?.

Cohiba, Castro i uda Kubanek2017-04-19T21:10:49+01:00