Kolejne uzupe?nienie portfolio. Rok 2006: zlecenie na teksty (w sumie kilkana?cie podstron) na stron? www sieci salonów z indyjskimi meblami. Wprawdzie od tego czasu zarówno strona belbazaar jak i jej zawarto?? (równie? tekstowa) kompletnie si? zmieni?a, ale firma nadal jest obecna pod adresem: www.belbazaar.pl.

brief: lekko artystyczne zaci?cie, elegancja, budowanie opowie?ci
target: B2C, wysokie zarobki, dobrze wykszta?ceni
teksty: Tomasz Banasik
rok: 2006
agencja: zlecenie indywidualne

MEBLE NIE MOG? POJAWI? SI? W TWOIM DOMU PRZYPADKOWO
Chyba, ?e jest Ci zupe?nie oboj?tne w jakim otoczeniu b?dziesz mieszka? przez wiele lat. Dla nas nie jest to oboj?tne. Dlatego potrafimy jecha? do najodleglejszych zak?tków ?wiata, aby sprowadzi? dla Ciebie najlepsze pomys?y na wype?nienie mieszkania odpowiednimi meblami.

CZERPIEMY Z RÓWNOWAGI
Aby t? równowag? wprowadzi? do Twojego domu, sprawimy, ?e nasze meble b?d? odzwierciedla?… Ciebie. Musz? sta? si? cz??ci? Twojego otoczenia, powinny si? z nim naturalnie ??czy?. Dzi?ki temu ka?dy pokój b?dzie posiada? odpowiedni charakter, emocje, klimat. Odpowiedni dla Ciebie. W ko?cu – to Twój dom. Warto urz?dzi? go tak, aby by?o to wida?.

INSPIRUJE NAS NATURA
Natura to nie tylko nasze tworzywo. To te? nasza inspiracja. Drzewo zawiera w sobie zal??ek harmonii, która obecna jest w?a?nie w naturze. T? harmoni? chcemy przenie?? do Twojego domu aby piel?gnowana – mog?a rozwija? si? razem z Tob?. Dlatego nie niszczymy drewna, z którego wykonujemy meble – polerujemy je i woskujemy, ale nie lakierujemy. Dzi?ki temu pozwalamy im oddycha?.

CA?Y ?WIAT W TWOIM DOMU
Nasze meble pochodz? z ró?nych zak?tków ?wiata. Wykonane s? r?cznie przez mistrzów stolarki, u których talent do pracy przechodzi z ojców na synów. To ich przodkowie budowali indyjskie pa?ace i ?wi?tynie. I to oni dzi? pracuj? po to, by Twój dom sta? si? miniatur? ?wiata; bezpiecznym azylem dla Ciebie i Twoich bliskich.