Kampania prasowa „Zapami?ta za Ciebie” wspierana przez outdoor i marketing bezpo?redni.

brief: na luzie, wykreowa? dyktafony jako gad?ety
target: studenci
rok: 2006
klient: Olympus
agencja: Tomorrow
nagrody: nominacja do Effie 2007

kampania prasowa: