Wydawca internetu

Wydawca to brzmi dumnie. Techniczne – jest to stanowisko polegaj?ce na wyborze nades?anych materia?ów na stron? internetow? – wydawca teksty sporadycznie zamawia, cz??ciej przesy?aj? mu gotowe artyku?y redaktorzy dzia?ów lub tytu?ów (dlatego wydawca nie jest redaktorem). Jego zadaniem (w przypadku sieci) jest wyselekcjonowanie najciekawszych artyku?ów i odpowiednie sprzedanie ich na stronie g?ównej www. Jak ?atwo […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Wydawca to brzmi dumnie. Techniczne – jest to stanowisko polegaj?ce na wyborze nades?anych materia?ów na stron? internetow? – wydawca teksty sporadycznie zamawia, cz??ciej przesy?aj? mu gotowe artyku?y redaktorzy dzia?ów lub tytu?ów (dlatego wydawca nie jest redaktorem). Jego zadaniem (w przypadku sieci) jest wyselekcjonowanie najciekawszych artyku?ów i odpowiednie sprzedanie ich na stronie g?ównej www. Jak ?atwo si? domy?li? – jest to funkcja sprawdzaj?ca si? du?ych portalach, gdy dostarczycieli tre?ci na  stron? g?ówn? jest wielu.

Jako wydawca prowadzi?em strony g?ówne:

Gazeta.pl – jeden z 3 najwi?kszych/najpopularniejszych portali w Polsce
MSN.pl – powi?zany z Gazeta.pl portal Microsoftu

Zakres obowi?zków (ró?ny, w zale?no?ci od rodzaju dy?uru wydawniczego):
– kontakt z redaktorami dzia?ów i tytu?ów dostarczaj?cych tre?ci na stron? g?ówn? portalu
– wybór najatrakcyjniejszych artyku?ów, zapowiadanie i publikowanie ich na stronie
– prowadzenie „na ?ywo” Main Topiców – g?ównych pól informacyjnych portali
– kontrola klikalno?ci tekstów w Gemius Heatmap
– nadzór i kontrola poprawno?ci wszystkich tytu?ów/odno?ników publikowanych na stronie g?ównej portalu
– prowadzenie boksów

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding