Newsletter/e-mailing telewizji Wedding TV promuj?cy programy zarówno sam? stacj?, jak i wybrane programy z jej ramówki.

brief
: entuzjastycznie, masowo
target: kobiety, panny m?ode,
rok: 2008
klient: Wedding TV
agencja: Delegata Consulting

Co nowego w Wedding TV?

To ju? dzi?! Wielki dzie?! Debiutuje newsletter Wedding TV! B?dzie on pigu?k? informacji o naszym kanale, dystrybucji oraz ramówce. Poka?emy filmiki z fragmentami najciekawszych programów i seriali emitowanych na naszej antenie. Czytajcie nas co miesi?c!

E-mi?o??

Czy istnieje mi?o?? na odleg?o??? Oczywi?cie, ?e tak! Seria E-mi?o?? udowadnia, ?e pary mog? szale? za sob? nawet je?li… nigdy si? nie widzia?y. Co si? dzieje, gdy wreszcie wirtualni kochankowie padaj? sobie w ramiona w realnym ?wiecie? ?atwo to zobaczy?: wystarczy w??czy? Wedding TV podczas wy?wietlania serii E-mi?o??.

Na dobre i na z?e

Jak wyda? 5000 dolarów? Najlepiej – na ?lub! Ale jak wyda? je w zaledwie tydzie?? Odpowied? na to pytanie daje seria „Na dobre i na z?e”. Tutaj to nie m?oda para planuje swoj? ceremoni? ?lubn?. Robi to za ni? kto? z rodziny. Kto? Tego m?odzi dowiaduj? si? dopiero przed o?tarzem.

Panny m?ode z piek?a rodem

Gdzie znale?? najbardziej zwariowane panny m?ode? Oczywi?cie w Nowym Jorku. Te kobiety swoimi ?lubami chc? zaimponowa? ca?emu piekielnemu miastu. Cel – ?lub idealny, o którym d?ugo b?d? opowiadali wszyscy znajomi. ?rodki? Wszystkie chwyty dozwolone.

Prawdziwy seks w wielkim mie?cie

One chc? mie? wszystko – i to natychmiast! M?ode, zmys?owe kobiety sukcesu, randki, przygody i pikantne szczegó?y „niewinnych” flirtów. Prawdziwy seks w wielkim mie?cie to silna pokusa obserwowania wzlotów i upadków mieszkanek najbardziej podniecaj?cego miasta ?wiata.

Pary? dla dwojga od Wedding TV!

Która para nie marzy o romantycznym weekendzie w mie?cie zakochanych? Ju? 8 maja, podczas konferencji PIKE w Jachronce, b?dzie mo?na zdoby? w?a?nie tak? nagrod?! W konkursie zwi?zanym z tematyk? kana?u Wedding TV b?d? mogli wzi?? udzia? wszyscy uczestnicy konferencji. Zwyci?zca, oczywi?cie wraz ze swoj? drug? po?ow?, sp?dzi weekend w Pary?u na koszt Wedding TV!

Oprócz konkursu, przygotowali?my równie? inne… bardzo du?e i bardzo s?odkie niespodzianki. Do zobaczenia! Zapraszamy gor?co 8 maja do Jachronek.