Advertorial suplementów diety.

brief: dziennikarsko, poradnikowo
target: m??czy?ni, mainstream
rok: 2009
klient: Solion
agencja: marketing market

V8. Kamasutra w pigu?ce

Znasz wszystkie pozycje i techniki. Uwa?asz, ?e w ?ó?ku zawsze potrafisz zadowoli? kobiet?… chwileczk?, momencik. Naprawd? nigdy nie my?la?e? o tym, ?eby jeszcze bardziej zwi?kszy? swoje zdolno?ci seksualne? Zw?aszcza gdy jest to tak proste – wystarczy skorzysta? z suplementu diety ??cz?cego w sobie w?a?ciwo?ci meksyka?skiego afrodyzjaku, amazo?skich substancji bioaktywnych i odrobinki pieprzu… pieprzu cayenne oczywi?cie.

Nazwa tego preparatu brzmi tak, jak nazwa modeli silnika luksusowych, sportowych samochodów. V8. Znajdziemy go pod mask? Aston Martinów, BMW, Ferrari, Mercedesów czy Porsche. Ale nazwa ta symbolizuje nie tylko niesamowite mo?liwo?ci motoryczne. V8 to suplement diety, który ka?dego m??czyzn? przeniesie w ?wiat mocniejszych dozna? fizycznych. Przeniesie go tam szybciej ni? maszyna ze 490 ko?mi mechanicznymi pod mask?.

Po prostu pieprz

Pieprz Cayenne to nazwa bardzo ostrej przyprawy. Wyrabia si? go z papryki chili, a dok?adniej – z jej odmiany Cayenne. Papryk? tak? suszy si? i mieli w celu uzyskania pieprzu kaje?skiego (w sk?ad którego wchodzi te? m?ka i sól), który przy?piesza przemian? materii i obni?a poziom cholesterolu. Sproszkowany owoc papryki Cayenne zawiera kapisaicyn? – alkanoid poprawiaj?cy kr??enie krwi. W przypadku suplementu V8 wyzwala ona w ciele m??czyzny pok?ady dodatkowej energii.

Sk?adnik ten nie jest jednak stosowany wy??cznie w preparatach pobudzaj?cych potencj? seksualn?. Pieprz kaje?ski stosuje si? w medycynie naturalnej do leczenia bóli reumatycznych, bóli gard?a i brzucha, a nawet chorób uk?adu kr??enia. Nikogo te? nie powinna dziwi? jego obecno?? w tego typu suplemencie diety – wystarczy doda?, ?e pieprz ten jest istotn? przypraw? w kuchni meksyka?skiej, w?oskiej i indyjskiej, czyli w krajach, których mieszka?cy s?yn? z gor?cego temperamentu.

Z Meksyku pochodzi te? drugi sk?adnik V8 – ekstrakt z li?ci Damiany, który zwi?ksza zarówno fizyczne jak i psychiczne mo?liwo?ci seksualne. Damiana to znany od wieków india?ski afrodyzjak. Z jej li?ci mo?na przygotowywa? wyci?gi alkoholowe, albo te? pali? je po ususzeniu. Li?cie te zawieraj? olejek eteryczny, ?ywic? oraz substancje biologicznie czynne. Damiana ma dzia?anie lekko podra?niaj?ce uk?ad moczop?ciowy, a przez to stymuluj?ce narz?dy p?ciowe. Podobnie jak marihuana mo?e doprowadza? do stanów euforii.

Po??danie z Amazoni? w tle

Przenie?my si? z Meksyku do Brazylii. Tubylcy od lat systematycznie przeczesuj? puszcz? dorzecza Amazonki w poszukiwaniu innego, cennego specyfiku: afrodyzjaka Muira Puama. Ro?lina ta w medycynie india?skiej zalecana jest jako ?rodek pobudzaj?cy, wzmacniaj?cy i dodaj?cy energii. Ekstrakt z kory Muira Pama, czyli kolejny sk?adnik suplementu V8 przede wszystkim zwi?ksza potencj?, ale ma równie? inne, cenne efekty m.in.: poprawia pami?? i ?agodzi depresje.

Ale w sk?ad suplementu V8 wchodz? jeszcze dwa inne ekstrakty. Pierwszy z nich pochodzi z orzeszków coli i poprawia nastrój psychiczny, fizyczny oraz dzia?a pobudzaj?co. Ot taki napój energetyzuj?cy… w proszku. Drugi ekstrakt, przygotowany z owoców Buzdyganka Ziemnego przede wszystkim przyspiesza wydzielanie testosteronu, dzi?ki czemu znakomicie wp?ywa na potencj? i ?agodzi zaburzenia funkcji seksualnych.

Podsumowuj?c: suplement diety V8 to mieszanka 5 afrodyzjaków. Mieszanka naprawd? wybuchowa, cho? zarazem – bardzo bezpieczna: zawiera wy??cznie substancje naturalne, których dzia?anie wzajemnie si? uzupe?nia. V8 jest suplementem diety przeznaczonym dla m??czyzn w wieku od 18 do 98 lat, którzy chc? zwi?kszy? seksualn? wydolno?? swojego organizmu, a zarazem zakosztowa? g??bszych dozna? erotycznych: wszystkie sk?adniki suplementu V8 oprócz efektów typowych dla afrodyzjaków cechuje jeszcze jedno – wyostrzaj? zmys?y.