NDG medical sales force – teksty www

Projekt archiwalny. Teksty na stron? www (w sumie kilkana?cie podstron) firmy NDG medical sales force; specjalizuj?cej si? w outsourcingu przedstawicieli medycznych. brief: merytorycznie, marketingowo target: B2B, korporacje farmaceutyczne teksty: Tomasz Banasik rok: 2006 www: www.ndg.com.pl agencja: Tomorrow Misja Naszym celem jest zadowolenie obu stron – Klienta i Przedstawiciela Medycznego. Mo?emy to osi?gn?? jedynie przez w?a?ciwy […]

Projekt archiwalny. Teksty na stron? www (w sumie kilkana?cie podstron) firmy NDG medical sales force; specjalizuj?cej si? w outsourcingu przedstawicieli medycznych.

brief: merytorycznie, marketingowo
target: B2B, korporacje farmaceutyczne
teksty: Tomasz Banasik
rok: 2006
www: www.ndg.com.pl
agencja: Tomorrow

Misja

Naszym celem jest zadowolenie obu stron – Klienta i Przedstawiciela Medycznego. Mo?emy to osi?gn?? jedynie przez w?a?ciwy wybór pracowników, idealnie dopasowanych do konkretnych potrzeb korporacji.

Nasza misja by?a inspiracj? do powstania nowatorskiego systemu rekrutacji – MSF Funnel. Ma on na celu doprowadzenie do niezwykle szczegó?owego opisu predyspozycji i umiej?tno?ci pracownika. Dzi?ki temu wiemy DOK?ADNIE, do jakiego typu projektów warto go skierowa?. W ten sposób Klientowi oferujemy przedstawiciela zgodnego z jego wizj?, a przedstawicielowi – odpowiadaj?c? mu prac?. Zadowolone s? obie strony. Usatysfakcjonowani jeste?my równie? my, bo uda?o si? nam wype?ni? cel naszej misji.

MSF Funnel
MSF Funnel gwarantuje wynajem profesjonalnie przygotowanych Przedstawicieli Medycznych, którzy skutecznie prowadz? akcje promocyjne w?ród lekarzy i farmaceutów w gabinetach lekarskich, przychodniach, szpitalach.

Horus
Horus to nowoczesny system s?u??cy do zarz?dzania sieci? przedstawicieli medycznych. Jest to autorski projekt NDG medical sales force, który umo?liwia p?ynne kierowanie sieci? sprzeda?y i dostarcza sprawozdania z dzia?alno?ci naszych przedstawicieli.

Historia
Historia firmy NDG medical sales force to historia jej za?o?yciela – Wojciecha Czochary. Wojtek – lekarz specjalizuj?cy si? w chorobach wewn?trznych – po dwóch latach praktyki podj?? prac? w firmie farmaceutycznej – pocz?tkowo na stanowisku Przedstawiciela Medycznego, z czasem jako Kierownik Regionu. Po pi?ciu latach zdobywania do?wiadcze?, za?o?y? firm? outsourcuj?c? PM – NDG medica. ..

itd.

Tagi:

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding