Teksty reklam

Fakt 1: to od has?a reklamowego i key visuala zale?y, czy reklama przyci?gnie uwag? odbiorcy. Fakt 2: ale to copy i bodycopy tekstu tej reklamy mog? przeku? jego uwag? na finalne zainteresowanie mark? lub produktem. Minimum s?ów i maksimum tre?ci w przypadku tekstów reklam prasowych, billboardów i innych no?ników to nie tylko obowi?zek, ale wr?cz […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Fakt 1: to od has?a reklamowego i key visuala zale?y, czy reklama przyci?gnie uwag? odbiorcy. Fakt 2: ale to copy i bodycopy tekstu tej reklamy mog? przeku? jego uwag? na finalne zainteresowanie mark? lub produktem.

Minimum s?ów i maksimum tre?ci w przypadku tekstów reklam prasowych, billboardów i innych no?ników to nie tylko obowi?zek, ale wr?cz pierwsze przykazanie. Jest te? fakt 3: nie?atwo powiedzie? „wszystko” w kilku zdaniach. A czasem trzeba powiedzie? to jeszcze krócej.

Oferta: teksty reklam

  • Maksymalna konsystencja tre?ci; zawarcie wielu znacze? w niewielu s?owach
  • Skuteczne, bardzo dok?adnie przemy?lane, j?zykowe ?rodki perswazji
  • Mo?liwo?? podzia?u tekstu na copy i bodycopy
  • Styl i j?zyk dok?adnie dostosowany do charakteru reklamy, grupy docelowej oraz briefu
  • Mo?liwo?? u?ycia w tek?cie niemal dowolnego slangu i zakresu s?ownictwa
  • Na ?yczenie: zabawa s?owem i niestandardowymi formami gramatycznymi
  • Liczba znaków dok?adnie dostosowana do zak?adanej d?ugo?ci tekstu
  • Mo?liwa praca z tekstem na kolumnach w otwartym pliku graficznym programu InDesign

Przyk?adowe realizacje – teksty kampanii reklamowych: C.H. Beck, Concept Publishing, Energia Prosparing.pl, Big StarCredit Suisse.

Koszt:
200 z? + VAT za jedn? propozycje tekstu o obj?to?ci do 600 znaków
250 z? + VAT za dwie propozycje tekstów o obj?to?ci do 600 znaków ka?dy
300 z? + VAT za trzy propozycje tekstu tekstów o obj?to?ci do 600 znaków ka?dy

400 z? + VAT za jedn? propozycj? tekstu rozwini?tego dodatkowo o ko?cz?cy go selling line lub has?o reklamowe
50 z? + VAT – ka?da dodatkowa propozycja ko?cz?cej tekst selling line lub has?a reklamowego

Cena zawiera podwójn? korekt? zaakceptowanych tekstów, zrealizowan? kolejno przez zawodowego korektora oraz finalnie przeze mnie – podobno j?zykoznawc? z dyplomem. Ceny obejmuj? przekazanie nieograniczonych praw autorskich.

Tagi: , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding