Posts tagged with
oferta

Redakcja (zarządzanie mediami)

Czasopismo lub portal, aby budowa? zasi?g, musi by? interesuj?ce i dla czytelników i dla reklamodawców. Aby nie zbankrutowa?, musi by? dobrze zarz?dzane i realizowane bez b??dów. Aby si? rozwija?, musi zdobywa? patronaty mediowe i bartery. Inaczej mówi?c: media musz? by? ciekawie realizowane i skutecznie prowadzone. Projekty, które tworzy?em w wydawnictwach Agora, Concept Publishing Polska oraz […]

Mailingi

Mailing mailingowi nierówny. Czasem wystarczy dobrze zredagowany list. Czasem potrzebny jest pomys? na to, jak przedosta? si? przez sekretark? i nie trafi? w 3 sekundy do kosza.

E-mailingi

Bez wzgl?du na to, jak du?? baz? mailingow? kupisz, bez dobrego tytu?u e-maila i tak wszystkie wiadomo?ci trafi? do kosza lub spamu.

Architektura treści

Budowanie strony www bez opisanej architektury tre?ci jest jak start w Rajdzie Dakar bez mapy w samochodzie.

Blogi

Idealny sposób na wype?nienie strony szybko rotuj?c? tre?ci?, która ze wzgl?du na stylistyk? bloga, mo?e by? l?ejsza j?zykowo, pomy?lana jako narz?dzie tworzenia buzzu w sieci oraz odbiega? od ofertowej tematyki strony.

Naming

Wiele elementów wizerunku mo?na zmodyfikowa? na dowolnym etapie rozwoju firmy lub marki. Nazw? zmieni? jest najtrudniej.

Prezentacje

Podczas negocjacji du?ych kontraktów, ?adnego elementu nie mo?na zostawi? przypadkowi. Gdy gra idzie o setki tysi?cy lub miliony, ka?dy etap negocjacji musi by? dopi?ty na ostatni guzik.

Teksty reklam

Fakt 1: to od has?a reklamowego i key visuala zale?y, czy reklama przyci?gnie uwag? odbiorcy. Fakt 2: ale to copy i bodycopy tekstu tej reklamy mog? przeku? jego uwag? na finalne zainteresowanie mark? lub produktem.

Advertoriale

W mediach nie warto tylko by?. W mediach warto „by?” po to, aby zwróci? na siebie uwag?.

Teksty reklamowe

Uda?o si?! Reklama, has?o reklamowe lub key visual zwróci?y uwag? odbiorcy i zdecydowa? si? on po?wi?ci? chwil? czasu, aby zapozna? si? z ofert?.

Teksty na strony www

Dawno s?owa nie by?y tak cenne. Dzi?, gdy niemal niezb?dnym elementem sprzeda?y jest strona internetowa, nie sposób przeceni? ich warto?ci. To od umiej?tnie u?ytych s?ów zale?y, czy po wej?ciu na stron? www Internauta natychmiast j? zamknie, czy wczyta si? w opowie?? o firmie lub produkcie i ostatecznie – skorzysta z naszej oferty. W efekcie, to […]

Naming – oferta

Naming – tworzenie chwytliwych nazw firm, us?ug, produktów i in. Równie? w wariantach z wolnymi domenami .pl, .com.

oferta

Copywriting, naming, branding oraz… okolice. Realizuj? zarówno szybkie zlecenia na bodycopy, kreacje nazw firm i produktów, jak i du?e kampanie reklamowe 360°. Koordynuj? i nadzoruj? prace grafików i ilustratorów przy przek?adaniu moich pomys?ów na key visuale reklam, layouty materia?ów ATL i BTL, logotypy oraz identyfikacje marek. © Pe?n? ofert? copywritingu dedykowan? dla klientów indywidualnych (B2B […]

Oferta – agencje reklamowe

BTL, ATL, Internet, Ambient, Custom Publishing. Wprawdzie wyspecjalizowa?em si? w BTL-u, ale ani scenariusze eventów, ani Virus Marketing, ani Buzz nie s? mi obce. Moim osobistym guru niestandardowej realizacji jest autor tego pomys?u. Z cyferek – im bli?ej 360° tym bardziej mo?na si? wyszale?. Ale realizuj? te? niewielkie projekty; zaczynaj?c od pojedynczego tekstu czy has?a […]

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding