Posts tagged with
Naming

Newseria – wywiad na temat namingu

Dzi? w Zebra Tower odpowiada?em na pytania ekipy Newserii, która nagrywa?a wywiad na temat tworzenia nazw firm.

W mediach: Nowy Marketing

Moja publikacja na ?amach Nowego Marketingu; po?wi?cona tworzeniu nazw angloj?zycznych.

Pomysł na nazwę? To nie tak…

Czasem, podczas rozmów o propozycjach nazw pojawia si? zdanie „…gdyby wpad? Panu jeszcze jaki? pomys?…”. No có? – krótko mówi?c: to tak nie dzia?a.

Referencje – naming – Indemar

I tak oto dorobi?em si? kolejnych, ?licznej urody referencji – tym razem za wykreowanie nazwy nowego operatora telekomunikacyjnego (Internet + TV + telefon).

Najkrótsza, polska nazwa?

Mam tak?, ma?? satysfakcj?, ?e prawdopodobnie najkrótsza, obecnie funkcjonuj?ca w Polsce nazwa produktu, jest mojego autorstwa.

Remedizer – nazwa

Nazwa medycznej aplikacji na smartfony, która pomaga analizowa? i kontrolowa? stan zdrowia, bada? i za?ywanych leków – dedykowana przede wszystkim dla osób poddanych d?ugotrwa?emu leczeniu.

Naming

Wiele elementów wizerunku mo?na zmodyfikowa? na dowolnym etapie rozwoju firmy lub marki. Nazw? zmieni? jest najtrudniej.

Referencje – AZ.pl

„….Z zaskoczeniem wybrali?my dla produktu nazw? ju? po pierwszej serii propozycji; podobnie by?o z has?em reklamowym, równie? na które zdecydowali?my si? ju? po pierwszej serii przedstawionych propozycji…”

Dobry naming: Cosmopolis

Niecz?sto si? zdarza, ?eby nazwa filmu skusi?a mnie do pój?cia do kina. A jednak – s? wyj?tki.

WEBski naming dla AZ.pl

Nazwa i claim nowego produktu w ofercie firmy hostingowej.

Naming – oferta

Naming – tworzenie chwytliwych nazw firm, us?ug, produktów i in. Równie? w wariantach z wolnymi domenami .pl, .com.

Stara Wędzarnia – katalog

Realizacja BTL: katalog produktów marki Stara W?dzarnia.

Referencje – Morizon S.A.

„…propozycje by?y zgodne z wytycznymi i spe?nia?y nasze wymagania… mo?emy poleci? Pana Banasika jako solidnego kontrahenta …. ” Boles?aw Drapiela, Prezes Zarz?du

Naming – Flaki cioci Gosi

Ja wiem, ?e niektórych cioci mo?na nie lubi?. Ale ?eby od razu wypruwa? z nich flaki?…

Nowe referencje

Kompletna reorganizacja i dodanie kilku nowych, mi?ych s?ów na podstron? z referencjami.

Referencje – Pamapol

„Pan Tomasz realizuje projekty namingowe dla marek produktowych oraz B2B firmy Pamapol oraz dla brandu Cenos… Nazwy zawsze s? interesuj?ce, merytorycznie omówione i zgodne z ustaleniami…” Robert Szataniak, Dyrektor ds Marketingu i Rozwoju, Pamapol

Referencje – Brog Media Biznesu

„Wspó?praca przebiega?a sprawnie, szybko i merytorycznie, a przedstawione propozycje by?y interesuj?ce i zgodne z briefem” Micha? Bichniewicz, Cz?onek Zarz?du, Brog Media Biznesu

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding