Posts tagged with
copywriting

Programistyczny copywriting dla Soldevelo

Wiele fachowych, reklamowo-programistycznych tre?ci. Dla Polsko-Ameryka?skiej firmy programistycznej Soldevelo tworz? tre?ci od marca 2017 i ju? jest ich kilkana?cie naprawd? wymagaj?cych.

3 letnia copywriterka

Ro?nie nowe pokolenie copywritingu? 3 lata i ju? ci?gnie j? do klawiatury – mo?e to dziedziczne?

Pomysł na nazwę? To nie tak…

Czasem, podczas rozmów o propozycjach nazw pojawia si? zdanie „…gdyby wpad? Panu jeszcze jaki? pomys?…”. No có? – krótko mówi?c: to tak nie dzia?a.

Referencje – naming – Indemar

I tak oto dorobi?em si? kolejnych, ?licznej urody referencji – tym razem za wykreowanie nazwy nowego operatora telekomunikacyjnego (Internet + TV + telefon).

Referencje – JSK Architekci

„…przekonani o profesjonalizmie i do?wiadczeniu Pana Banasika rekomendujemy go jako profesjonalnego kontrahenta w zakresie us?ug copywritingu.”

Tylko błagam: nie pisz już o „jakości”

Dlaczego „jako??” to ju? nie jako??? Lub, inaczej mówi?c: dlaczego, je?li chcesz komunikowa? jako?? swojej marki, o samej jako?ci lepiej nie mów ani s?owa?

BG Poznań – tizerowa ulotka

Copywriting tre?ci ulotki zapowiadaj?cej oddanie w tym roku do u?ytku inwestycji biurowej Business Garden Pozna?.

Finsano – teksty www

Teksty na stron? internetow? firmy po?yczkowej Finsano Consumer Service.

PLFON – prezentacja biznesowa

Komplet tre?ci prezentacji biznesowej PLFON – telefonii VOiP z portfolio holdingu Media-Saturn.

Nowy claim Kredyt Inkaso SA

Dla Kredyt Inkaso SA, jednego z trzech najwi?kszych, polskich graczy w sektorze wierzytelno?ci korporacyjnych, przygotowa?em nowy, g?ówny claim marki.

Mailingi

Mailing mailingowi nierówny. Czasem wystarczy dobrze zredagowany list. Czasem potrzebny jest pomys? na to, jak przedosta? si? przez sekretark? i nie trafi? w 3 sekundy do kosza.

E-mailingi

Bez wzgl?du na to, jak du?? baz? mailingow? kupisz, bez dobrego tytu?u e-maila i tak wszystkie wiadomo?ci trafi? do kosza lub spamu.

Blogi

Idealny sposób na wype?nienie strony szybko rotuj?c? tre?ci?, która ze wzgl?du na stylistyk? bloga, mo?e by? l?ejsza j?zykowo, pomy?lana jako narz?dzie tworzenia buzzu w sieci oraz odbiega? od ofertowej tematyki strony.

Prezentacje

Podczas negocjacji du?ych kontraktów, ?adnego elementu nie mo?na zostawi? przypadkowi. Gdy gra idzie o setki tysi?cy lub miliony, ka?dy etap negocjacji musi by? dopi?ty na ostatni guzik.

Teksty reklam

Fakt 1: to od has?a reklamowego i key visuala zale?y, czy reklama przyci?gnie uwag? odbiorcy. Fakt 2: ale to copy i bodycopy tekstu tej reklamy mog? przeku? jego uwag? na finalne zainteresowanie mark? lub produktem.

Advertoriale

W mediach nie warto tylko by?. W mediach warto „by?” po to, aby zwróci? na siebie uwag?.

Teksty reklamowe

Uda?o si?! Reklama, has?o reklamowe lub key visual zwróci?y uwag? odbiorcy i zdecydowa? si? on po?wi?ci? chwil? czasu, aby zapozna? si? z ofert?.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding