Posts tagged with
copywriter

Reklama prasowa – C.H. Beck

Kreacja reklamy prasowej promuj?cej serwis legalis.pl. Przygotowana na zlecenie wydawnictwa CH Beck.

Referencje – Stara Wędzarnia

„…Efekt ko?cowy daleko przekroczy? nasze oczekiwania. Publikacja rozesz?a si? z miejsca i us?yszeli?my naprawd? mnóstwo ciep?ych s?ów w uznaniu jej jako?ci…. ” Anna Olewnik-Miko?ajewska, prezes zarz?du ZM Olewnik-Bis

Referencje – Morizon S.A.

„…propozycje by?y zgodne z wytycznymi i spe?nia?y nasze wymagania… mo?emy poleci? Pana Banasika jako solidnego kontrahenta …. ” Boles?aw Drapiela, Prezes Zarz?du

Referencje – Nanolex

„…Wszystkie prace zosta?y wykonane solidnie i terminowo z zachowaniem szczególnej dba?o?ci o szczegó?y…. ” Konrad P?kacki, Country Manager

Naming – Flaki cioci Gosi

Ja wiem, ?e niektórych cioci mo?na nie lubi?. Ale ?eby od razu wypruwa? z nich flaki?…

Concept Interactive – content online

Content online: architektura strony oraz teksty www. Concept Interactive – agencja content marketingu.

Ulotka reklamowa: CH Jantar

Z BTL nad morze, czyli przygotowanie hase? i tekstów na ulotk? reklamow? CH Jantar.

Nowe referencje

Kompletna reorganizacja i dodanie kilku nowych, mi?ych s?ów na podstron? z referencjami.

Referencje – SM Arka

„…Tomek napisa? wszystkie teksty na stron? internetow? www.arka.wroc.pl. Zaproponowa? nam równie? bardzo interesuj?ce propozycje hase? reklamowych… ” Wit Bensari, Prezes Zarz?du SM Arka

Referencje – NBP

„…Prace zosta?y wykonane zgodnie z umow? i odebrane przez Zamawiaj?cego bez zastrze?e?… ” Andrzej Jaszczuk, Naczelnik Wydzia?u Komunikacji Internetowej NBP

Referencje – Powerplant

„…Wspó?pracujemy od 2008 roku. Dotychczas zrealizowali?my wspólnie liczne projekty dla takich marek jak UPC, Lunch Service, wydawnictwo Beck, InSafe oraz Vichy… ” Micha? Zwierzchowski, w?a?ciciel Powerplant.pl

Referencje – Pamapol

„Pan Tomasz realizuje projekty namingowe dla marek produktowych oraz B2B firmy Pamapol oraz dla brandu Cenos… Nazwy zawsze s? interesuj?ce, merytorycznie omówione i zgodne z ustaleniami…” Robert Szataniak, Dyrektor ds Marketingu i Rozwoju, Pamapol

Referencje – Brog Media Biznesu

„Wspó?praca przebiega?a sprawnie, szybko i merytorycznie, a przedstawione propozycje by?y interesuj?ce i zgodne z briefem” Micha? Bichniewicz, Cz?onek Zarz?du, Brog Media Biznesu

Naming – poszerzenie oferty

Jeszcze lepiej, jeszcze dok?adniej i jeszcze… dro?ej. Modyfikacje oferty namingowej.

Najlepsze, wyborcze spoty 2011 (WIDEO)

Subiektywny wybór najlepszych spotów wyborczych promowanych podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych.

Seks, Bóg i Burger King – 44 case’y

Cenne zestawienie  trafionych kampanii social media i WoMM – od „Seks to zdrowie!” po Boga Ojca.

Niskie koszty – świetny buzz. Białystok

Mi?o widzie? spoty z pomys?em. Zw?aszcza, gdy faktycznie robi? zamieszanie w sieci.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding