Szkolenia językowe – teksty na stronę www

Realizacja tekstów na stron? szko?y j?zykowej Rokicki Szkolenia J?zykowe. brief: biznesowo, oficjalnie, korporacyjnie target: du?e firmy, dzia?y kadr, HR, managerowie rok: 2012 klient: Rokicki Szkolenia J?zykowe strona www: Rokicki Szkolenia J?zykowe Zakres realizacji: cz??? tekstów ofertowych strony; strona g?ówna oraz zak?adki: „dlaczego my” i „co nas wyró?nia?”, Teksty funkcjonuj? równie? jako oficjalne materia?y online marki. […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Realizacja tekstów na stron? szko?y j?zykowej Rokicki Szkolenia J?zykowe.

brief: biznesowo, oficjalnie, korporacyjnie
target: du?e firmy, dzia?y kadr, HR, managerowie
rok: 2012
klient: Rokicki Szkolenia J?zykowe
strona www: Rokicki Szkolenia J?zykowe

Zakres realizacji: cz??? tekstów ofertowych strony; strona g?ówna oraz zak?adki: „dlaczego my” i „co nas wyró?nia?”, Teksty funkcjonuj? równie? jako oficjalne materia?y online marki.

fragmenty tekstów:

Rokicki Szkolenia J?zykowe

Ka?dy biznes ma swój j?zyk. Wa?ne, aby p?ynnie si? nim pos?ugiwa? bez wzgl?du na to, czy jest to j?zyk angielski, niemiecki czy rosyjski. Wiedz?c o tym, Rokicki Szkolenia J?zykowe ju? od 12 lat specjalizuje si? w nauczaniu j?zyków w ?rodowisku korporacyjnym. Skutecznie przygotowujemy naszych s?uchaczy do pracy przy mi?dzynarodowych projektach…

Co nas wyró?nia?

Doskonale znamy si? na naszej pracy. Ka?dy z 10 lektorów Rokicki Szkolenia J?zykowe ma inn? specjalizacj?, uko?czone studia wy?sze i zawodowo zajmuje si? nauczaniem j?zyków obcych. ?rednia wieku w naszym zespole to 36 lat; jeste?my dobrze obeznani ze ?rodowiskiem biznesu oraz specyfik? konferencji, negocjacji B2B i spotka? biznesowych…

Dlaczego my?

DO?WIADCZENIE NA TRUDNYM RYNKU

Na prawdopodobnie najbardziej konkurencyjnym rynku j?zykowym w Polsce, jakim jest Warszawa, dzia?amy od ponad 12 lat.

DOJRZA?O?? MERYTORYCZNA

?rednia wieku w naszym zespole to 36 lat. Wszyscy trenerzy uko?czyli studia, a nauczaniem w ramach szkole? j?zykowych zajmuj? si? zawodowo. ??czymy energi? z dojrza?o?ci?, co sprawia, ?e oferowany przez nas angielski, niemiecki i rosyjski dla firm to po prostu skuteczne kursy j?zykowe…

teksty na stron?teksty na stron?

 

Tagi: , ,

One Trackback

  1. […] Real Management S.A., Traffic Media, Narodowy Bank Polski, Rezydencja Grodkowska, Jumbo Salad, Rokicki Szkolenia Językowe,  UPC, linie lotnicze Direct […]

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding