Remedizer – nazwa

Nazwa medycznej aplikacji na smartfony, która pomaga analizowa? i kontrolowa? stan zdrowia, bada? i za?ywanych leków – dedykowana przede wszystkim dla osób poddanych d?ugotrwa?emu leczeniu.

Brief: zaufanie, nowoczesno??, zdrowie, medycyna
Target: Osoby zainteresowane w?asnym zdrowiem (osoby przewlekle chore, kobiety w ci??y) a tak?e u?ytkownicy casualowi, którzy np. chc? sprawdzi? interakcje przyjmowanych leków np. z alkoholem.
Domena: wymagana wy??cznie wolna domena .com
Rok: 2015
Klient: Webska

Wybrana nazwa: REMEDIZER
Opis wybranej nazwy: Remedy – ‚lekarstwo’. S?owo kojarz?ce si? równie? w j?zyku polskim – „remedium”, cho? z inn? bran??. S?owotwórstwo rzeczownikowe
sugeruje tutaj, ?e nasz produkt jest remedium na kwestie organizacji zdrowia, a jednocze?nie w wersji angloj?zycznej s?owa odnosi si? wprost do lekarstw, czyli jednej z g?ównych funkcji aplikacji.

remedizer (1) remedizer (2) remedizer (3)

2015-12-12T17:37:56+00:00

Czas na brief?

Wprawdzie „no brief = no work” to tylko slogan. Ale dużo w nim prawdy. Faktycznie: jakąś kampanię można wymyślić przypadkiem. Ale tylko: „jakąś”. Bez dobrego briefu trudno stworzyć błyskotliwą reklamę. A przecież tylko takie nas interesują, prawda?
Serdecznie zapraszam do przesłania briefu
lub zapytania ofertowego.

Na blogu