Referencje – artykuły eksperckie

„…Przed rozpocz?ciem regularnej wspó?pracy z Tomkiem zlecali?my próbne teksty wielu innym copywriterom, jednak proponowali oni albo teksty zbyt reklamowe, albo trudne do zrozumienia. Dopiero Tomek idealnie wywa?y? proporcje pomi?dzy lekkim stylem pisania, biznesowym s?ownictwem i fachowymi informacjami…”

Marcin Pasierbi?ski, w?a?ciciel e4www

Referencje za teksty eksperckie z bran?y IT / nowe media / e-commerce:

copywriter referencje

2013-02-04T16:39:11+00:00

Czas na brief?

Wprawdzie „no brief = no work” to tylko slogan. Ale dużo w nim prawdy. Faktycznie: jakąś kampanię można wymyślić przypadkiem. Ale tylko: „jakąś”. Bez dobrego briefu trudno stworzyć błyskotliwą reklamę. A przecież tylko takie nas interesują, prawda?
Serdecznie zapraszam do przesłania briefu
lub zapytania ofertowego.

Na blogu