Prezentacje

Podczas negocjacji du?ych kontraktów, ?adnego elementu nie mo?na zostawi? przypadkowi. Gdy gra idzie o setki tysi?cy lub miliony, ka?dy etap negocjacji musi by? dopi?ty na ostatni guzik. Tym bardziej nie warto zbagatelizowa? tak istotnego elementu, jak wysokiej jako?ci, perswazyjne tre?ci prezentacji biznesowej lub ofertowej. Oferta: tre?ci prezentacji biznesowych i ofertowych Ca?kowita poufno?? wszystkich przekazanych danych […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Podczas negocjacji du?ych kontraktów, ?adnego elementu nie mo?na zostawi? przypadkowi. Gdy gra idzie o setki tysi?cy lub miliony, ka?dy etap negocjacji musi by? dopi?ty na ostatni guzik. Tym bardziej nie warto zbagatelizowa? tak istotnego elementu, jak wysokiej jako?ci, perswazyjne tre?ci prezentacji biznesowej lub ofertowej.

Oferta: tre?ci prezentacji biznesowych i ofertowych

  • Ca?kowita poufno?? wszystkich przekazanych danych – mo?liwa do potwierdzenia umow? o zachowaniu poufno?ci z karami do 50 000 z? (kwota zale?na od skali zlecenia)
  • Skuteczne, bardzo dok?adnie przemy?lane, j?zykowe ?rodki perswazji
  • Styl i j?zyk dok?adnie dostosowany do adresatów prezentacji lub partnerów biznesowych
  • Mo?liwo?? u?ywania w tek?cie bardzo fachowego s?ownictwa
  • Wypunktowania, ?ródtytu?y, wymienianie benefitów itp. zabiegi typograficzne
  • Na ?yczenie: zabawa s?owem i niestandardowymi formami gramatycznymi
  • Liczba znaków dok?adnie dostosowana do layoutu prezentacji
  • Mo?liwa praca z tekstem na poziomie programu PowerPoint (osobna wycena)

Koszt:
120 z? + VAT za tre?? na jeden slajd prezentacji (do 800 znaków)
W przypadku d?u?szych tre?ci do prezentacji w formacie .pdf, wycena liczona jak w ofercie tekstów reklamowych

Cena zawiera podwójn? korekt? zaakceptowanych tekstów, zrealizowan? kolejno przez zawodowego korektora oraz finalnie przeze mnie – podobno j?zykoznawc? z dyplomem. Cena zawiera przekazanie praw do ekspozycji tre?ci w ramach prowadzonych negocjacji oraz podczas wewn?trznych prezentacji firmy.
Poszerzenie zakresu ekspozycji tekstów o np. udost?pnienie materia?ów online lub prezentowanie ich na konferencjach / targach – koszt dodatkowy: 30 z? + VAT za slajd.

Tagi: , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding