portfolio

Zasadniczo, ca?y serwis tomekbanasik.com jest moim autorskim portfolio. Dlatego, z jego strony g?ównej mo?na przej?? do dwóch g?ównych dzia?ów, które odpowiadaj? kluczowym kierunkom mojego rozwoju zawodowego:

copywriter prezentuj?cego (chronologicznie) moje dzia?ania na polu reklamy i okolic,
redaktor w którym zbieram posty dokumentuj?ce projekty prowadzone przeze mnie na stanowisku redaktora kreatywnego, naczelnego lub prowadz?cego.

Ponadto, strona  zawiera jeszcze trzy kierunki nawigacji, u?atwiaj?ce przegl?danie archiwum moich prac:

– Zak?adk? klienci – w której prezentowane prace podzieli?em bran?ami oraz brandami/markami, dla których projekty by?y realizowane.
– Chmurk? tagów zatytu?owan? „projekty”. Znajduje si? ona na stronie g?ównej – w dolnej cz??ci prawej szpalty. Realizacje zosta?y w niej podzielone pod wzgl?dem typu projektu lub no?nika.
– Dzia? portfolio znajduj?cy si? we wspomnianej chmurce tagów, który przekierowuje do wyselekcjonowanych postów z realizacjami, które po prostu lubi?.

Osobn? spraw? jest ten link: portfolio (waga: 8 MB)
w którym znajduje si? prezentacja wybranych prac w formacie pdf. Sama prezentacja jest ju? do?? wiekowa, wi?c z czasem (wolnym, o ile si? takiego kiedy? dopracuj?) planuj? j? uaktualni?.

Tymczasem serdecznie zapraszam do czytania, linkowania, lajkowania i komentowania, albo do obejrzenia konkretnej oferty brandingowej lub copywriterskiej: naming | branding | copywriting

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding