Propozycje nazw dla luksusowej restauracji w Sopocie, pozycjonuj?cej si? przede wszystkim jako miejsce spotka? biznesowych.

brief: restauracja otwarta od 18:00, obowi?zkowy strój wieczorowy, klasycznie, kameralnie, doskona?e jedzenie
insight: Doskona?a kolacja! To by? wspania?y wieczór…
target: biznesmani, inteligencja, wysokie zarobki
klient: ambermedia


Propozycje nazw:

Natka Dekadencji
Bazyliana
W?ciek?a Kolendra
Bruno wieczorow? por?
Restauracja „Pod Krawatem”
(nad wej?ciem nale?y przybi? krawat, alby uzyska? dwuznaczno?? i nawi?za? do takich nazw jak „Piwnica pod Baranami”)


Propozycje claimów:

Restauracja „Natka Dekadencji”
mamy mi?t? do interesów

Bazyliana
apetyczny interes

S?odka Papryczka
pyszna karta przetargowa

W?ciek?a Kolendra
Kuchnia ma?! Ale dobre!

Restauracja „Pod Krawatem”

apetyt na kontrakcie