Nazwa, claim i domena .pl dla powstaj?cej agencji interaktywnej specjalizuj?cej si? w projektowaniu stron www.

brief: efektownie, nowocze?nie z woln? domen? .pl
target: B2B, sektor MSP
rok: 2009
klient: stworzenie nowego brandu
agencja: zlecenie indywidualne


Za?o?enie:

Nie ograniczy? nazw?  zakresu dzia?alno?ci firmy tylko do projektowania www
(na wypadek przysz?ego poszerzenia zakresu dzia?a?).

Zaakceptowane rozwi?zanie:
Progresivo
new media conception

Domena:
progresivo.pl