Medicament – koncepcja

Koncepcja magazynu Medicament, skierowanego do lekarzy i farmaceutów (dwie osobne mutacje pisma) obok tre?ci redakcyjnych promuj?cego m.in. ma?? Maxibiotic. brief: powa?nie, merytorycznie, fachowo target: lekarze, farmaceuci koncepcja: 2009 realizacja: od 2010 klient: Valeant wydawnictwo: Concept Publishing Polska WIZJA REDAKCYJNA Magazyn skierowany jest do dwóch do?? zbli?onych targetów: lekarzy i farmaceutów. Dlatego najkorzystniej jest wyda? dwie […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Koncepcja magazynu Medicament, skierowanego do lekarzy i farmaceutów (dwie osobne mutacje pisma) obok tre?ci redakcyjnych promuj?cego m.in. ma?? Maxibiotic.

brief: powa?nie, merytorycznie, fachowo
target: lekarze, farmaceuci
koncepcja: 2009
realizacja: od 2010
klient: Valeant
wydawnictwo: Concept Publishing Polska

WIZJA REDAKCYJNA

Magazyn skierowany jest do dwóch do?? zbli?onych targetów: lekarzy i farmaceutów. Dlatego najkorzystniej jest wyda? dwie podobne do siebie mutacje tego samego tytu?u (w przeciwie?stwie do kreowaania dwa ró?ne tytu?ów). Dzi?ki temu, ?e b?d? one mia?y wspólny tytu? (a tylko dopisek mo?e si? zmieni?) szybciej stan? si? rozpoznawalne na rynku. Dlatego w obu wersjach magazynu mamy dok?adnie taki sam uk?ad tekstów, ró?ni? si? b?dzie tylko ich zawarto?? merytoryczna – tematyk? tekstów dobierzemy w zale?no?ci od mutacji i b?dzie ona specjalnie dobrana w jednym dla lekarzy, a w drugim dla farmaceutów.

Zale?y nam na przedstawieniu MaxiBioticu jako nowego leku, który zast?pi starsze lekarstwa na skaleczenia. Jednak, poniewa? oba nasze targety bardzo dobrze znaj? si? na lekach, a sam produkt jest relatywnie prostym lekarstwem – nie mo?emy targetu zniech?ci? zbyt oczywistymi informacjami o w?a?ciwo?ciach leku. Dlatego potrzebujemy du?ej liczby tekstów które „obuduj?” tematyk? bezpo?rednio nawi?zuj?c? do leku, ?eby czytaj?cy nie odnie?li wra?enia, ?e przegl?daj? kolejn? ulotk? reklamow?.


realizacja – mutacja dla farmaceutów – przyk?adowe strony 1 numeru


realizacja – mutacja dla lekarzy – przyk?adowe strony 1 numeruTagi:

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding