Teksty na stron? www linii lotniczych Direct Fly, które wesz?y w 2006 roku na polski rynek z sieci? regularnych lotów regionalnych po Polsce i do naszych s?siadów (obecnie oferuj? loty czarterowe po Europie).

brief: teksty reklamowe
target: B2C, B2C: businessmani
rok: 2006
agencja: Tomorrow

Wiede?

Godne polecenia

Z uroków Wiednia nale?y korzysta? w rytmie walca – na trzy czwarte, z umiarem wybieraj?c co? z bogatej oferty miasta – bo… mo?na dosta? zawrotu g?owy. Dawna stolica Franciszka Józefa, pozostaje od lat miastem koneserów walca (ogrodowe koncerty), dobrej kawy (s?ynne Kaffeehäuser), wspania?ych budowli oraz szampa?skiej zabawy.

Spacer po Wiedniu to czysta przyjemno?? dla nóg i oczu z?aknionych widoku pi?knej architektury. Poczynaj?c od cesarskiego Hofburga oraz wspania?ego barokowego pa?acu Schönbrunn, poprzez gotyck? katedr? ?wi?tego Szczepana, okaza?y budynek pawilonu wystawowego „Secesja”, a? po aktualn? architektur? w Dzielnicy Muzealnej MuseumsQuartier – wszystko jest godne podziwu. Po forsownym marszu warto wzmocni? si? tradycyjnym kawa?kiem czekoladowo-morelowego tortu w Hotelu Sachera obok Opery.

B?d?c w Wiedniu trzeba koniecznie zajrze? do miejsc, gdzie mieszka? Mozart (Domgasse, na ty?ach katedry ?w. Stefana), Freud (Berggasse 19), zobaczy? niezwykle kolorow? kamienic? Hundertwasser Haus oraz pojecha? na Prater (weso?e miasteczko) i wsi??? do gondoli olbrzymiego diabelskiego ko?a.

Wizytówka miasta

W Wiedniu czuje si? prawdziw? atmosfer? europejskiego miasta, o którego wielko?ci na ka?dym kroku przypomina nam cesarsko-królewska architektura. Wiede? to jednak nie tylko miasto imperium Habsburgów, ale równie? sztuki i muzyki, Mozarta i rodziny Straussów, miasto, które le?y „Nad pi?knym, modrym Dunajem”.

Dojazd do centrum

Z lotniska do centrum Wiednia (Wien-Mitte) doje?d?a specjalny poci?g pospieszny, który kursuje dwa razy w ci?gu godziny (dojazd do centrum zajmuje 16 minut).
Istnieje te? mo?liwo?? skorzystania z linii autobusowych lub taksówek.

Wed?ug tej samej konstrukcji opisa?em: Kijów, Lwów, Monachium, Pozna?, Warszaw?, Bydgoszcz, Katowice, Kraków i ?ód?.

teksty www

teksty www