Invest Secure – hasło i teksty www

Copywriting tre?ci strony www oraz has?o reklamowe firmy finansowego oferuj?cej kompleksowe zarz?dzanie maj?tkiem najbogatszych Polaków – kategoria: Family Office. Brief: felietonowo, lekko, nie reklamowo, krótkie estetyczne tre?ci Target: osoby o oszcz?dno?ciach liczonych w milionach z?otych Rok: 2015/2016 Klient: Invest Secure G?ówne has?o marki: Milion powodów, by nam zaufa? Fragmenty: „Znamy i rozumiemy Klientów bankowo?ci prywatnej. W ramach […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Copywriting tre?ci strony www oraz has?o reklamowe firmy finansowego oferuj?cej kompleksowe zarz?dzanie maj?tkiem najbogatszych Polaków – kategoria: Family Office.

Brief: felietonowo, lekko, nie reklamowo, krótkie estetyczne tre?ci
Target: osoby o oszcz?dno?ciach liczonych w milionach z?otych
Rok: 2015/2016
KlientInvest Secure

G?ówne has?o marki:

Milion powodów, by nam zaufa?

Fragmenty:

„Znamy i rozumiemy Klientów bankowo?ci prywatnej. W ramach Invest Secure chcemy jednak da? Pa?stwu co? wi?cej; chcemy sta? si? odpowiedzi? na ró?ne potrzeby finansowe i organizacyjne. Z nami przestan? Pa?stwo by? Klientami, a stan? si? najwa?niejsz? cz??ci? Family Office Invest Secure…”

„Rodzina to skarb, a kapita? najlepiej trzyma? w rodzinie. Dbamy nie tylko o to, aby by? on skutecznie zarz?dzany i optymalizowany, ale te? aby p?ynnie przechodzi? z pokolenia na pokolenie. Wiemy równie?, jak wa?ny jest czas osób zamo?nych. Dlatego równie skutecznie pomagamy Pa?stwu inwestowa?, jak i oszcz?dza? Pa?stwa cenny czas, koszty i podatki…”

„IS Finance

Bardzo aktywne aktywa (i dobrze policzone). Pa?stwo wskazuj? kierunek i cele – to nam wystarczy. My ?ledzimy rynki, tworzymy plan inwestycyjny, w dowolny sposób przekazujemy analizy i doradzamy, jak wskazane cele osi?gn??…”

„Nie jest wa?ne, z kim z Invest Secure si? Pa?stwo skontaktuj?. Zawsze b?dzie to dobry wybór; absolutnie ka?da osoba z naszego zespo?u warta jest zaufania. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w dowolny, preferowany przez Pa?stwa sposób.”

IS2

IS

Tagi: , , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding