ING – advertorial

Advertorial opisuj?cy proces rebrandingu ING Nationale Nederlanden. brief: dziennikarsko, jasne, zrozumia?e wyt?umaczenie zmian brandu target: szeroki mainstream rok: 2008 klient: ING agencja: Concept Publishing Polska Nowe szaty Lwa Rebranding jest jak operacja na otwartym sercu. Od niego zale?y dalsze funkcjonowanie firmy. Dla przyk?adu – marka Coca-Cola w 2005 roku warta by?a prawie 70 mld dolarów […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Advertorial opisuj?cy proces rebrandingu ING Nationale Nederlanden.

brief: dziennikarsko, jasne, zrozumia?e wyt?umaczenie zmian brandu
target: szeroki mainstream
rok: 2008
klient: ING
agencja: Concept Publishing Polska

Nowe szaty Lwa

Rebranding jest jak operacja na otwartym sercu. Od niego zale?y dalsze funkcjonowanie firmy. Dla przyk?adu – marka Coca-Cola w 2005 roku warta by?a prawie 70 mld dolarów i by?a najcenniejsz? mark? ?wiata. A przecie? niemal dok?adnie 20 lat wcze?niej próbowano zmieni? nazw? tego napoju. Bez skutku.

W 1985 roku w reklamach New Coke z Maxem Headroomem (fikcyjn? postaci? popularnego w Stanach programu TV) pojawi?a si? Pepsi. Nie by?oby w tym niczego dziwnego, gdyby reklama ta nie by?a przygotowana przez konkurencyjny dla Pepsi koncern Coca-Cola. Dzi? spot ten mo?na obejrze? ju? tylko na youtube, a pomys? zast?pienia popularnej Coca-Coli nowym napojem – nazwanym w?a?nie New Coke, okaza? si? kompletnym niewypa?em. Nie uratowa? go nawet sam Bill Cosby, zachwalaj?cy w reklamach od?wie?ony, niezwyk?y smak New Coke. Przyzwyczajenie klientów do starej nazwy by?o tak silne, ?e niektórzy prób? jej zmiany porównywali do zszargania ameryka?skiej ?wi?to?ci – flagi narodowej.

Rebranding – know how

Ca?kowity rebranding firmy, obejmuj?cy zmian? nazwy, mo?e by? podyktowany jednym z kilku powodów. We wspomnianym przyk?adzie Coca-Coli, New Coke mia?a by? odpowiedzi? na zdobywaj?c? coraz wi?ksz? popularno?? Pepsi.  Drugim powodem zmiany nazwy jest odci?cie si? od niechlubnej przesz?o?ci firmy. Takimi firmami by?y na rynku polskim CPN przemianowane na Orlen czy Telekomunikacja Polska „skrócona” do TP SA. Trzecim powodem jest poszerzenie zakresu dzia?alno?ci firmy, przez co poprzednia nazwa nie jest ju? wystarczaj?ca – tutaj pojawia si? cz?sto cytowany przez specjalistów przypadek Minnesota Mining & Manufacturing. Po osi?gni?ciu mi?dzynarodowego statusu oraz zmianie profilu firmy, stara nazwa przesta?a oddawa? zakres dzia?alno?ci firmy – aktualnie koncern produkuje 55000 produktów ró?nych bran?, np elektronik?, tworzywa sztuczne czy farmaceutyki. Wyprodukowa?a te? materia? z którego wykonano buty, w których Neil Armstrong odcisn?? pierwszy ?lad cz?owieka na ksi??ycu w 1969 roku. Nic dziwnego, ?e z czasem firma zmieni?a te? swoj? nazw? na krótkie, abstrakcyjne 3M.

Zdarza si? te? przypadek numer 4, który najlepiej opisa? na przyk?adzie ING…

itd…

Tagi:

One Trackback

  1. […] zrealizowane advertoriale: ING, Cyfrowy Polsat, Nielsen Norman Group, linie lotnicze Direct […]

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding