bio

Opracowuj? idee kreatywne kampanii reklamowych ATL, BTL, ambient, 360°. Pisz? teksty biznesowe, www, artyku?y, advertoriale. Kreuj? scenariusze spotów TV, radiowych, key visuale, koncepcje czasopism, nazwy i has?a reklamowe. Wystawiam faktury VAT.

Copywriterem jestem od lipca 2005 roku, gdy zacz??em wspó?prac? z agencj? interaktywn? Intergraphic. Pó? roku pó?niej przenios?em si? do agencji full service Tomorrow, w której wspó?realizowa?em kampanie dla Olympusa oraz Direct Fly (Z?oto i Br?z na KTR 2007), a po kolejnych 3 miesi?cach do polskiego oddzia?u sieciowej agencji Rapp Collins, (b?d?cego wówczas cz??ci? grupy DDB Warszawa). Realizowa?em w niej projekty m.in. dla PZU, TP SA, Lipton, Renault Trucks, Provident czy Nestle Nutrition.

Po ponad roku pracy w Rappie przenios?em si? do pokrewnej bran?y: custom publishing (mieszanki reklamy i dziennikarstwa) na stanowisko redaktora naczelnego, a z czasem redaktora kreatywnego w wydawnictwie Concept Publishing Polska. Kolejnym, zawodowym przesuni?ciem by?o przej?cie do grupy Agora SA, gdzie rozwija?em swoj? internetow? wiedz? jako wydawca strony g?ównej i koordynator ds. zasi?gu portalu Gazeta.pl. Z Agory, ponownie do Concept Publishing ?ci?gn??a mnie oferta obj?cia mojego obecnego stanowiska – aktualnie pracuj? tam jako Creative Group Head. W CP Polska pracuj? m.in. dla Pionieer Pekao, Biedronka, Dermika.

W 2007 roku zacz??em prowadzi? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? i ju? pod w?asnym szyldem (Red Emu Tomasz Banasik) realizowa?em i realizuj? przekazy marketingowe m.in. dla Plus, Pamapol, Wedding TV, WKRA, Dom Ksi??ki, SM Arka czy Nucleagena. Jako podwykonawca wspó?pracowa?em m.in. z agencjami; TippingSprung (USA, NY),  Focus Media Group, Powerplant, West Group, Add Head Cat, dla których realizowa?em zlecenia dla marek Kamis, Vichy, Polsat, UPC, Lunch Service, Owocowa Rozkosz, B&B Hotels, Kodak oraz Genfer Homes.

Oferta: branding | copywriting | naming

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding