IMUX – techniczny copywriting

Teksty reklamowe na stron? internetow? imux.pl – systemu automatycznego transferu danych. brief: fachowo, ale zrozumiale target: szefowie firm, specjali?ci IT rok: 2012 klient: IMUX agencja: zlecenie indywidualne Przyk?adowe fragmenty tekstów: Zarz?dzanie du?? liczb? danych, plików i informacji ??czy si? z jedn?, zasadnicz? komplikacj?: ogromem pracy organizacyjnej. R?czne zbieranie danych z dziesi?tek czy setek ró?nych lokalizacji […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Teksty reklamowe na stron? internetow? imux.pl – systemu automatycznego transferu danych.

brief: fachowo, ale zrozumiale
target: szefowie firm, specjali?ci IT
rok: 2012
klient: IMUX
agencja: zlecenie indywidualne

Przyk?adowe fragmenty tekstów:

Zarz?dzanie du?? liczb? danych, plików i informacji ??czy si? z jedn?, zasadnicz? komplikacj?: ogromem pracy organizacyjnej. R?czne zbieranie danych z dziesi?tek czy setek ró?nych lokalizacji to praca niespecjalnie kreatywna. Telefonowanie do pracowników z przypomnieniami o terminach przekazania materia?ów to dosy? niewdzi?czne zadanie. System IToID doskonale odpowiada na potrzeb? zminimalizowania tego typu czasu pracy…

Zysk kontra koszt

Ka?dy biznes zale?y od optymalizacji tych dwóch elementów. Dlatego us?uga naszej firmy zosta?a skrojona idealnie do potrzeb przedsi?biorstw: oferujemy kompletny, wysokiej klasy system transferu plików. Jednocze?nie jest on pozbawiony zb?dnych dodatków, które niepotrzebnie podnosz? ca?kowity koszt produktu.

Automatyzacja masowych i cyklicznych dzia?a? na plikach to kluczowa kwestia w organizacji pracy du?ej firmy. System IToID skutecznie, sprawnie i bezpiecznie zbiera dane i materia?y:

  • z konkretnych lokalizacji,
  • o wybranych parametrach lub formatach,
  • w okre?lonych terminach.

Dzi?ki temu wszelkie procesy, obliczenia i pliki samoczynnie trafiaj? do zdefiniowanych odbiorców i systemów docelowych. Materia?y mog? by? transferowane przez system zarówno w sztywno wyznaczonych terminach, jak i bezpo?rednio po zapisaniu w zdefiniowanych lokalizacjach. System mo?e z punktu A, przez punkt B, do punktu C przesy?a? np.: wy??cznie pliki w konkretnym formacie lub obj?to?ci albo dane zawieraj?ce ustalony ci?g liter lub cyfr.

Tagi: , , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding