hasła reklamowe

 Masz do dyspozycji 2-3 s?owa i musisz w nich powiedzie? co? pozytywnego o produkcie, zaciekawi? odbiorc? i jeszcze zbudowa? dla marki dobry kontekst. Do tego, has?o powinno przyci?ga? uwag?; najlepiej gr? s?own? lub niestandardow? form? gramatyczn?.

Oferta: has?a reklamowe

  • Styl i j?zyk has?a reklamowego dostosowany do briefu i grupy docelowej
  • Na ?yczenie: zabawa s?owem i niestandardowymi formami gramatycznymi
  • Skuteczne, j?zykowe ?rodki perswazji
  • Na ?yczenie: prezentacje dok?adnie omawiaj?ce pola skojarze? i gry s?owne zawarte w proponowanych has?ach
  • Mo?liwo?? realizacji serii hase? po??czonych jedn? my?l? przewodni? lub form? gramatyczn?

Przyk?adowe realizacje – has?a reklamowe i claimy: LiptonSM Arka, PZU, CH Jantare-mol.pl, Credit SuisseJetix Play, Owocowa RozkoszAZ.pl, agencja namingowa RedEmu (RedEmu.pl to jedna z moich marek w?asnych)

Referencje – has?a reklamowe i claimy: AZ.pl, CPP, Real Management, BalanCity (kompleksowy branding, w którym zrealizowa?em wszystkie elementy copywriterskie)

Koszt:

od 500 z? + VAT za has?o reklamowe z przekazaniem ograniczonych praw publikacji
od 1000 z? + VAT za has?o reklamowe z przekazaniem nieograniczonych praw publikacji

Cena zawiera weryfikacje dost?pno?ci hase? w bazach online UPRP. Propozycje hase? wariantu z przekazaniem pe?nych praw autorskich przedstawiane s? w formie prezentacji .pdf omawiaj?cych j?zykowe aspekty ka?dej z propozycji.

2013-02-11T00:59:20+00:00

Czas na brief?

Wprawdzie „no brief = no work” to tylko slogan. Ale dużo w nim prawdy. Faktycznie: jakąś kampanię można wymyślić przypadkiem. Ale tylko: „jakąś”. Bez dobrego briefu trudno stworzyć błyskotliwą reklamę. A przecież tylko takie nas interesują, prawda?
Serdecznie zapraszam do przesłania briefu
lub zapytania ofertowego.

Na blogu