Film promocyjny programu Aktywuj Si? przygotowany na festiwal filmów sportowych i programów sportowych.

brief: klasycznie, bezpo?rednio
target: mainstream
rok: 2007
klient: PZU SA, PZU ?ycie SA
agencja: Rapp Collins Polska

Film wy?wietlany na pla?mie na stanowisku PZU.

Logo „Aktywuj si?” wy?ania si? z t?a, zbli?a do ekranu, zatrzymuje na ?rodku i przesuwa do lewej kraw?dzi ekranu.

Lektor wymienia jakie programy wchodz? w sk?ad akcji „Aktywuj si?”. Z logo „Aktywuj si?” wy?aniaj? si? mniejsze logotypy poszczególnych programów („Program Profilaktyka”, „Firma w Formie”, „Ale Akcja!”, „Rusz G?ow? Cz?owieku”, „Rusz si? Cz?owieku”) i animuj?c si?, po kolei przesuwaj? do prawej kraw?dzi ekranu. Gdy wszystkie mniejsze logotypy s? ju? na swoich miejscach, „odje?d?aj?” w g??b ekranu – wszystkie poza tym, który jako pierwszy b?dzie prezentowany…—

Headline:

Polaku! Aktywuj si?!

Lektor:

Akcj? „Aktywuj si?!” rozpocz?? ogólnopolski konkurs…