… wi?c z wyrozumia?o?ci? dla terminów i „szybkich projektów” prosz?.

Przyznaj?; nale?? do tych osób, które w by? mo?e nielogiczny, niezrozumia?y i naiwny sposób pasjonuj? si? takim, ma?ym zamieszaniem, które nazywa si? fina?y Euro 2012. Sytuacj? dodatkowo komplikuje fakt, ?e biuro Concept Interactive mie?ci si? przy pozna?skiej w centrum Warszawy i z okna mamy widok na stref? kibica (ha?a?liw? dosy?). Dlatego w najbli?szym czasie, prosz? o wyrozumia?o?? w 3 kwestiach:

1) Nie przyjmuj? projektów pilnych i „na wieczór”. Od 18:00 definitywnie jestem nieobecny zawodowo i wprawdzie wyrzucam z siebie mas? s?ów, ale cz?sto s? niezbyt kulturalne, zw?aszcza gdy widz? jak np. Polska traci prowadzenie z Grecj?.

2) Jutro, czyli po meczu Polska-Rosja mam zaplanowany dzie? wolny. Uprzedzaj?c fakty: minimum do 13:00 – telefonom ?mier?.

3) Fina? Euro odb?dzie si? 1 lipca. A wi?c ju? od nast?pnego dnia zawodowe kwestie wracaj? do normy (no, chyba, ?e Polska do tego fina?u dojdzie).

Udanego kibicowania wszystkim!