Cohiba, Castro i uda Kubanek

Kuba?czycy przez 50 lat prezydentury Fidela Castro przynajmniej na jedno nie mogli narzeka?. Czasu na delektowanie si? cygarami im nie brakowa?o. Bo co innego mo?na by?o robi? podczas wielogodzinnych przemówie? wodza, skierowanych do narodu zebranego na placu Rewolucji w Hawanie? W trakcie standardowych dla niego kilkugodzinnych wyst?pie? pewnie trudno by?o nie zapali?. Pocz?tki wielkich marek […]

Kuba?czycy przez 50 lat prezydentury Fidela Castro przynajmniej na jedno nie mogli narzeka?. Czasu na delektowanie si? cygarami im nie brakowa?o. Bo co innego mo?na by?o robi? podczas wielogodzinnych przemówie? wodza, skierowanych do narodu zebranego na placu Rewolucji w Hawanie? W trakcie standardowych dla niego kilkugodzinnych wyst?pie? pewnie trudno by?o nie zapali?.

foto: Johnny Ioannidis

Pocz?tki wielkich marek czasem s? banalne. Tak jak nazwa Cohiba, obecnie symbolizuj?ca jedne z najlepszych cygar ?wiata, która znaczy po prostu „tyto?”. Jednak ju? sama historia tej marki na pewno banalna nie jest.

Korzenie s?awy

Legenda cohiby zaczyna si? od wielkiego kuba?skiego wodza. Wed?ug niej, to w?a?nie Fidel Castro zwróci? uwag? na niezwyk?y zapach cygar, które pali? jego ochroniarz Bienvenido „Chicho” Perez. Cygara oczywi?cie by?y znakomite. Dla „Chicho” w?asnor?cznie zwija? je przyjaciel Eduardo Rivera pracuj?cy w fabryce cygar La Corona w Hawanie. Dzi?ki wspomnianemu zbiegowi okoliczno?ci zosta? on mianowany osobistym producentem cygar Fidela Castro. Dzia?o si? to
w 1966 roku i przez nast?pne 16 lat marka Cohiba symbolizowa?a cygara produkowane wy??cznie dla wodza oraz najwy?szych dygnitarzy Kuby. By?a te? traktowana jako luksusowy prezent dla zagranicznych go?ci.

Mit o udach Kubanek

Foto: Tomasz Banasik

Popularna – dzi?ki opowie?ciom Hemingwaya – historia g?osi,
?e m?ode Kubanki zwijaj? te cygara wprost na swoich udach. Rzeczywi?cie w pocz?tkach cohiby na terenie fabryki powsta?ej w willi El Laguito cygara te zwija?y wy??cznie kobiety… Lecz na tym ko?czy si? prawda tego mitu. Faktem natomiast jest, ?e nadal s? one zwijane r?cznie,
a tyto?, z którego s? produkowane, pochodzi z plantacji w Vuelta Abajo w prowincji Pinar del Rio, uznawanej za najlepszy region ?wiata do uprawy tego typu ro?lin.

Dla aficionados
Marka „wysz?a do ludu” w roku 1982 przy okazji Mistrzostw ?wiata w Pi?ce No?nej w trzech klasycznych rodzajach: Panetela, Corona Especial oraz Lancero. Dzi? odmian cohiby jest ponad dwadzie?cia, a najnowsze z nich, takie jak linia Maduro 5, powstaj? z tytoniu le?akowanego przez pi?? lat. Li?cie ró?nych odmian cohiby przechodz? proces potrójnej fermentacji, dzi?ki czemu osi?gaj? wyj?tkow? delikatno??, smak i… s?aw? najlepszych i najbardziej presti?owych cygar
z ca?ej kolekcji Habanos SA.

Tekst: Tomasz Banasik
Opublikowano w: Prestige nr 2/2008
Wydawnictwo: Concept Publishing Polska

Prestige magazine 2/2008 - cover

Tagi:

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding