Blogi

Idealny sposób na wype?nienie strony szybko rotuj?c? tre?ci?, która ze wzgl?du na stylistyk? bloga, mo?e by? l?ejsza j?zykowo, pomy?lana jako narz?dzie tworzenia buzzu w sieci oraz odbiega? od ofertowej tematyki strony. Firmowe blogi posiadaj? cztery g?ówne zalety: 1. skutecznie wzmacniaj? pozycjonowanie contentem, 2. o?ywiaj? stron? cz?sto aktualizowan? tre?ci?, 3. przek?adaj? si? na lojalno?? czytelników, powracaj?cych […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Idealny sposób na wype?nienie strony szybko rotuj?c? tre?ci?, która ze wzgl?du na stylistyk? bloga, mo?e by? l?ejsza j?zykowo, pomy?lana jako narz?dzie tworzenia buzzu w sieci oraz odbiega? od ofertowej tematyki strony. Firmowe blogi posiadaj? cztery g?ówne zalety:

1. skutecznie wzmacniaj? pozycjonowanie contentem,
2. o?ywiaj? stron? cz?sto aktualizowan? tre?ci?,
3. przek?adaj? si? na lojalno?? czytelników, powracaj?cych na stron? po nowe, atrakcyjne wpisy,
4. mog? subtelnie, intertekstualnie lub podprogowo przemyca? tre?ci marketingowe firmy.

Oferta: blogi

  • Styl, tematyka i j?zyk bloga dostosowany do briefu i grupy docelowej
  • Na ?yczenie: zabawa s?owem i niestandardowymi formami gramatycznymi
  • Pozycjonowanie tre?ci?: tematy wpisów uwzgl?dniaj?ce frazy i s?owa kluczowe
  • Na ?yczenie: tworzenie mocnych wpisów o potencjale wirusowym
  • Dowolna tematyka: od czysto rozrywkowej po fachow?
  • Praktycznie dowolnie zaplanowana liczba wpisów miesi?cznie, uzale?niona wy??cznie od przeznaczonego bud?etu

Przyk?adowe realizacje – blogi: Concept Interactive, naming, branding

Koszt: zale?y od wielu elementów; ekspozycji mojego wizerunku (lub jej braku), liczby wpisów miesi?cznie, tematyki i zak?adanej obj?to?ci wpisów, zarz?dzania tre?ci? online, lub tylko przesy?ania tekstów itp.. Krótko mówi?c: do wyceny niezb?dny jest brief lub cho?by ramowe wytyczne.

Tagi: , ,

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding