Archives:
Tomek

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Blisko wszystko

G?ówne has?o inwestycji Gda?ski Business Center z portfolio HB Reavis Group.

Czyste Nośniki – teksty WWW

Komplet tekstów marketingowych strony czystenosniki.pl przygotowany na zlecenie ZAiKS.

Finsano – teksty www

Teksty na stron? internetow? firmy po?yczkowej Finsano Consumer Service.

PLFON – prezentacja biznesowa

Komplet tre?ci prezentacji biznesowej PLFON – telefonii VOiP z portfolio holdingu Media-Saturn.

Remedizer – nazwa

Nazwa medycznej aplikacji na smartfony, która pomaga analizowa? i kontrolowa? stan zdrowia, bada? i za?ywanych leków – dedykowana przede wszystkim dla osób poddanych d?ugotrwa?emu leczeniu.

Nowy claim Kredyt Inkaso SA

Dla Kredyt Inkaso SA, jednego z trzech najwi?kszych, polskich graczy w sektorze wierzytelno?ci korporacyjnych, przygotowa?em nowy, g?ówny claim marki.

Valori – teksty reklamowe

Propozycja szybkiej, kulinarnej wyprawy do W?och, czyli g?ówny tekst marki Valori specjalizuj?cej si? w sprowadzaniu z W?och regionalnych potraw i produktów spo?ywczych.

Cicho tutaj…

…poniewa? troszk? si? u mnie, biznesowo pozmienia?o. Prawie ca??, blogow? komunikacj?, ju? od trzech lat prowadz? g?ównie na stronie mojej (w sensie: jestem jej w?a?cicielem) agencji brandingowej NIPO.PL .

Ciepłoteka – Złote Szpalty 2014

Werdykt jury konkursu Szpalty Roku 2014: „Z?ote Szpalty dla magazynu „Ciep?oteka” za dobr? jako?? w?asnych zdj??, szczególnie ok?adki oraz nieszablonowo?? layoutu.”

CareIT – teksty www

Teksty reklamowe dla marki CareIT specjalizuj?cej si? w kompleksowej obs?udze informatycznej firm.

Kajetan Kajetanowicz – wywiad

Przed chwil? Kajetan Kajetanowicz zosta? zwyci?zc? 70 Rajdu Polski.

Redakcja (zarządzanie mediami)

Czasopismo lub portal, aby budowa? zasi?g, musi by? interesuj?ce i dla czytelników i dla reklamodawców. Aby nie zbankrutowa?, musi by? dobrze zarz?dzane i realizowane bez b??dów. Aby si? rozwija?, musi zdobywa? patronaty mediowe i bartery. Inaczej mówi?c: media musz? by? ciekawie realizowane i skutecznie prowadzone. Projekty, które tworzy?em w wydawnictwach Agora, Concept Publishing Polska oraz […]

Mailingi

Mailing mailingowi nierówny. Czasem wystarczy dobrze zredagowany list. Czasem potrzebny jest pomys? na to, jak przedosta? si? przez sekretark? i nie trafi? w 3 sekundy do kosza.

E-mailingi

Bez wzgl?du na to, jak du?? baz? mailingow? kupisz, bez dobrego tytu?u e-maila i tak wszystkie wiadomo?ci trafi? do kosza lub spamu.

Architektura treści

Budowanie strony www bez opisanej architektury tre?ci jest jak start w Rajdzie Dakar bez mapy w samochodzie.

Referencje – ATS Display

„…wspó?praca przebiega sprawnie, terminowo, w przyjaznej atmosferze oraz bardzo merytorycznie. Wszystkie przedstawione propozycje i tre?ci s? dobrze przemy?lane, silne strategicznie i b?yskawicznie przyci?gaj? uwag?…” Ewa Urynowicz, Marketing Specialist, ATS Display

Dlaczego copywriterzy są tacy drodzy?

Ka?dy biznes zaczyna si? od zdrowej, prostej my?li: „ile mo?na na tym zarobi??”.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding