Advertorial: Nielsen Norman Group

Advertorial promuj?cy us?ugi web-usability; optymalizacji zawarto?ci firmowych stron internetowych. brief: technicznie, merytorycznie target: B2B rok: 2007 klient:  Nielsen Norman Group agencja: zlecenie indywidualne Zarzu? sieci na klientów! Masz dok?adnie 5 sekund aby zainteresowa? Internaut? swoj? stron? WWW. Je?li nie zd??ysz – prawdopodobnie otworzy on Google i poszuka stron konkurencji. A ty stracisz klienta. Dowiedz si?, […]

Copywriter od 2005 roku. M.in.: DDB Warszawa, Tipping Sprung (NYC). W międzyczasie; redaktor, wydawca, creative group head itp. Obecnie właściciel agencji brandingowej NIPO.PL.

Advertorial promuj?cy us?ugi web-usability; optymalizacji zawarto?ci firmowych stron internetowych.

brief: technicznie, merytorycznie
target: B2B
rok: 2007
klient:  Nielsen Norman Group
agencja: zlecenie indywidualne

Zarzu? sieci na klientów!

Masz dok?adnie 5 sekund aby zainteresowa? Internaut? swoj? stron? WWW. Je?li nie zd??ysz – prawdopodobnie otworzy on Google i poszuka stron konkurencji. A ty stracisz klienta. Dowiedz si?, jak temu zapobiec.

Wszyscy lubimy wygod?.

Przede wszystkim – strona musi by? czytelna i wygodna. Analiza WWW pod wzgl?dem zainteresowania tre?ci? udowadnia, ?e jedynie strony o odpowiednim poziomie u?yteczno?ci (web-usability) osi?gaj? nast?puj?ce efekty:

–          wzbudzaj? zainteresowanie – przez w?a?ciwie przygotowane tre?ci i grafiki,
–          informuj? – aby klient przeczyta? ofert?, najpierw musi j? w ?atwy i wygodny sposób odnale??,
–          przekonuj? – w odpowiedni sposób reklamuj? firm?,
–          sk?aniaj? do powrotu – wizyta klienta nie mo?e zako?czy? si? jednym spojrzeniem na ?le przygotowan? stron? g?ówn?. Celem web-usability jest tak skuteczne przywi?zanie odbiorcy do strony, aby cz?sto i ch?tnie na ni? wraca?.

Strona mo?e przynosi? du?e zyski, jednak najpierw musi spe?ni? powy?sze warunki. Dlatego tak wa?ne jest aby internetowa wizytówka firmy by?a: prosta, przyjazna, wyrazista, intuicyjna w nawigacji i estetyczna.

Zarób 400% wi?cej!

Przeprowadzone przez Nielsen Norman Group badania udowadniaj? jak poprawa u?yteczno?ci sklepów internetowych zwi?ksza ich obroty. U?ytkownicy którzy szybko i ?atwo znajduj? interesuj?ce produkty, rzadziej „porzucaj?” koszyki, co powoduje zwi?kszenie zysków strony od 100% do 400%.

Tagi:

One Trackback

  1. […] zrealizowane advertoriale: ING, Cyfrowy Polsat, Nielsen Norman Group, linie lotnicze Direct […]

POST A COMMENT

You must be logged in to post a comment.

KONTAKT

telefon: 502 259 969 (mam zablokowane rozmowy łączące się z numerów zastrzeżonych)
e-mail: banasik @ g.pl adres: ul. Gutta 1/18 | 02-777 Warszawa

web 2.0:
facebook: oficjalnie | prywatnie
inne: LinkedIn | goldenline | twitter | Pinterest

Na bieżąco obserwuj zmiany na stronie za pomocą czytnika RSS:

CV

Słowo klucz: anonimowość. W sieci jest wszechobecna. Oraz: czysto pozorna.

Sam współpracuję z osobami, które dobrze znam
i których umiejętności jestem pewien. Dziwne więc by było, gdybym ukrywał swoje doświadczenie. Zwłaszcza, że prowadzę działalność gospodarczą, więc informacje na mój temat i tak są publiczne.

Moje CV można obejrzeć na tych portalach:
goldenline
Albo pobrać w formacie pdf stąd: CV

BRANDING

12 lat w mediach. 9 lat w reklamie. Miałem dość czasu, aby poznać znakomitych grafików, artów, ilustratorów, accountów i web designerów.

Z kilkoma nadal z przyjemnością współpracuję. Dzięki nim mogę realizować projekty daleko wykraczające poza czysty copywriting.
W zasadzie: jako agencja brandingowa możemy kompleksowo realizować zlecenia reklamowe; od pojedynczego logotypu, przez reklamy prasowe, BTL aż po pełny branding marek i firm.

branding